SI EN DE

Vzpostavitev aplikacije za krepitev in ohranjanje kognitivnih sposobnosti

V okviru operacije SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko je bila vzpostavljena aplikacija za krepitev in ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Aplikacija je nov inovativen pristop oz. metoda dela pri delu s starejšimi in osebami z demenco z namenom preprečevanja in/ali napredovanja bolezni kot je npr. demenca. Aplikacija je uporabnikom na voljo preko tabličnih računalnikov, kar prav tako pomeni nove priložnosti za učenje in sicer za pridobitev sposobnosti za rokovanje s sodobno tehnologijo.

Namen vzpostavitve aplikacije na slovenskih tleh kot novosti je, da uporabniki in tudi organizacije s področja dela s starejšimi in osebami z demenco pridobijo novo inovativno in trajnostno metodo dela. Ključno pa je tudi ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja kognitivnih sposobnosti za čim daljše ohranjanje vitalnosti v vseh fazah življenja, predvsem v tretjem življenjskem obdobju. S tem posledično prispevamo k izboljšanju položaja prebivalstva na območju LAS Goričko.

Aplikacija pomeni novo sodobno pridobitev na področju metod dela s starejšimi in osebami z demenco.

 

Aktivnost se izvaja v okviru operacije SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za kohezijsko politiko.

 EKSRP
ESRR