SI EN DE

Medsektorske, medkulturne in medgeneracijske delavnice »SOŽITJA«

Medsektorske, medkulturne in medgeneracijske delavnice »SOŽITJA«

Skozi operacijo sodelovanja smo projektni partnerji razvili in izvedli številna neformalna izobraževanja in svetovanja ter medgeneracijska in multikulturna druženja, z namenom, da se na območju LAS Goričko razvije uspešno sodelovanje med posameznimi ciljnimi skupinami in izboljša splošen položaj prebivalstva. Prav tako smo razvili nove programe in storitve, v okviru katerih smo pozornost namenili starejšim, mladim in Romom ter izboljšanju njihovega vsesplošnega življenja. Storitev izvajanja delavnic in svetovanj je omogočila, da so predstavniki posameznih ciljnih skupin lahko aktivno sodelovali in pridobili nove informacije z različnih področij.

Poseben poudarek smo skozi operacijo namenili starejšim prebivalcem območja LAS Goričko, ki so zaradi nerazumevanja velikokrat zapostavljeni. Izvedli smo delavnice in svetovanja, s pomočjo katerih smo iskali skupne rešitve za izboljšanje njihovega družbenega, ekonomskega in socialnega položaja.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za kohezijsko politiko.EKSRP
ESRR