SI EN DE

Smernice za izboljšanje položaja ranljivih skupin na območju LAS Goričko

Smernice za izboljšanje položaja ranljivih skupin na območju LAS Goričko

Kot končni rezultat našega sodelovanja je v okviru operacije »SOŽITJE« nastala E-knjižica s smernicami za izboljšanje položaja ranljivih skupin na območju LAS Goričko. E-knjižica vsebuje smernice za izboljšanje položaja ranljivih skupin območja LAS Goričko, ki so bile nagovorjene v okviru operacije. Knjižica je razdeljena na tematske sklope - medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, energetsko opismenjevanje in vključevanje novih tehnologij ter vsebuje slikovno gradivo iz posameznih delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov. E-knjižica je dostopna v elektronski obliki, namenjena je pa vsem, ki jih tematika zanima.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za kohezijsko politiko.EKSRP
ESRR