MLADINSKI CENTER RISKO

SPLOŠNO

SPLOŠNO

Mladinski center RISKO je organizacijska enota javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota in soustanoviteljica Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

Namen mladinskega centra RISKO je izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnosti ter spodbujati njihovo aktivno udejstvovanje v družbi. V mladinskem centru RISKO namenjamo posebno pozornost inovativnosti mladih, medkulturnemu dialogu, socialni vključenosti in solidarnosti mladih. Mladim nudi prostor, kjer lahko izven sistema formalnega izobraževanja odkrivajo svoje sposobnosti, večajo spretnosti in veščine ter osvajajo nova znanja v spremstvu mladinskih delavcev.

Mladinski center RISKO želi okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade. RISKO organizira programe mednarodnih mladinskih izmenjav, v okviru programa ERASMUS +, ki so delno financirane s strani Evropske unije tako, da predstavljajo odlično priložnost za mlade, da doživijo mednarodno izkušnjo.

Mladinski center RISKO deluje na področjih ekologije in okolja, osebnega razvoja, podjetništva, energije, športa, kulture, interneta in medijev.

 

Mladinski center RISKO med drugim nudi:

- številne možnosti za preživljanje prostega časa za mlade v dvorcu Rakičan (računalniško učilnico, športne aktivnosti, jezikovne tečaje, urejene prostore za družabne, filmske, glasbene, literarne večere ...),

- brezplačne mednarodne mladinske programe oz. izmenjave v okviru programa Erasmus +, Mladi v akciji na različnih vsebinskih področjih tako doma kot v tujini,

- številne druge nacionalne in mednarodne mladinske programe za mlade,

- možnost, da mladi prispevajo ideje, predloge, iniciative, pobude iz širšega področja mladine, mladinskega dela, vsega kar je povezano z mladimi in njihovimi interesi.

 

Prostovoljna vključitev v Mladinski center RISKO je brezplačna a vendar se izplača! Je garancija, da tvoje življenje postane aktivno.

* Z vključitvijo v Mladinski center RISKO ne prevzameš nobenih obveznosti, dolžnosti in s tem niso povezane nobene pravice.

Posredovani osebni podatki bodo uporabljeni zgolj in samo v namene informiranja o aktivnostih Mladinskega centra RISKO.

 

 MLADINSKI CENTER RISKO je v letih 2016 in 2017, 2018 in 2019 ter 2020 in 2021 sofinanciran s strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

                    

 

  

    Prijavnica MLADINSKI CENTER RISKO    *OBVEZNI PODATKI

    Na vrh strani