MLADINSKI CENTER RISKO

EKOLOGIJA IN OKOLJE

EKOLOGIJA IN OKOLJE

 

  • POSLANSTVO

Vključiti mlade in otroke v projekte, ki neposredno obravnavajo varstvo okolja in narave ter jim na ta način pomagati pri vzpostavitvi odnosa do narave in Zemlje, pri tem pa pomagati tudi ostalim članom skupnosti.

 

  • ZAKAJ EKOLOGIJA IN OKOLJE?

Zaradi globalizacije in sodobnega načina življenja ljudje čedalje bolj zanemarjajo okolje in naravo. S svojim načinom obnašanja negativno vplivajo in rušijo naravno ravnovesje, kar povzroča različne »naravne« katastrofe in ogroža človeška življenja. Zato je potrebno ljudem pomagati, da se ponovno povežejo z naravo in prilagodijo svoj način življenja, s tem pa omogočijo oz. zagotovijo trajnostni razvoj (za svoje otroke).

 

  • ZAKAJ MLADI?

Z današnjim načinom življenja se mladi vse bolj oddaljujejo od narave, z zunanjim svetom pa komunicirajo in ga čedalje pogosteje doživljajo s pomočjo oz. preko tehnologije. Glede na to, da je prihodnost še vedno v njihovih rokah, je potrebno mlade spet približati naravi in povečati njihov občutek odgovornosti za svet, v katerem živijo. Spodbujati jih je treba, da izkoristijo svoj čas, in ga namenijo delu na projektih, ki bodo v korist družbe in lokalne skupnosti.

 

  • PODROČJA DELOVANJA

DELO Z OTROKI

- Izobraževanje otrok o okolju in varstvu narave ter o trajnostnem razvoju družbe.
- Praktično delo otrok v šolskih vrtovih in aktivna udeležba otrok v delavnicah.

DELO Z MLADIMI

- Strokovno usposabljanje, mentorstvo, treningi in praktične naloge.
- Vključevanje mladih v delo na projektih družbenega pomena.
- Poseben poudarek na osebnem razvoju in uresničevanju potenciala mladih.

UČINEK NA DRUŽBO KOT CELOTO

- Svetovanje ljudem o rastlinskem svetu in naravi nasploh.
- Realizacija oz. izpeljava projektov, ki so v korist lokalne skupnosti in širše družbe.

 

Prostovoljna vključitev v Mladinski center RISKO je brezplačna a vendar se izplača! Je garancija, da tvoje življenje postane aktivno.

* Z vključitvijo v Mladinski center RISKO ne prevzameš nobenih obveznosti, dolžnosti in s tem niso povezane nobene pravice.

Posredovani osebni podatki bodo uporabljeni zgolj in samo v namene informiranja o aktivnostih Mladinskega centra RISKO.

 

MLADINSKI CENTER RISKO je v letih 2016 in 2017 ter 2018 in 2019 sofinanciran s strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

                    

 

 

Prijavnica MLADINSKI CENTER RISKO*OBVEZNI PODATKI

Na vrh strani