MLADINSKI CENTER RISKO

ENERGIJA

ENERGIJA

 

  • POSLANSTVO

Od zgodnjega otroštva naprej izobraževati in osveščati mlade o obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti, ter jih vključevati v različne projekte, ki se ukvarjajo s problematiko energetike. Pomagati mladim, da svojo energijo in ustvarjalnost usmerijo in uporabijo pri različnih eko-socialnih inovacijah, ki koristijo tako lokalni kot širši skupnosti.

 

  • ZAKAJ OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST?

Zaradi industrializacije in hitrega razvoja tehnologije v zadnjem stoletju, ter zaradi premajhnega upoštevanja njunega vpliva na naravo in okolje, smo uničili občutljiv ekološki sistem. Ker nam grozi čedalje več naravnih nesreč, bomo prisiljeni drastično spremeniti način pridobivanja in rabe energije. Viri kot so nafta, pitna voda in raznolik rastlinski svet izginjajo oz. jih je čedalje manj. Z nadaljnjim opustošenjem teh virov, ni vprašanje, ali bodo, temveč, kdaj bodo popolnoma izginili. Zato je nujno, da sprejmemo načela trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti.

 

  • ZAKAJ MLADI?

Glavni vzrok za neučinkovito rabo energije lahko pripišemo človeškemu vztrajanju pri navadah in nepripravljenosti za spremembe. Mladi so tisti, ki s svojo inovativnostjo, odprtostjo za in do novosti ter z veliko energije, lahko na tem področju dosežejo korenite spremembe. S pravilnim izobraževanjem bodo mladi, ko bodo postali strokovnjaki in bodo prevzeli vodilne položaje v družbi, lahko postali tudi nosilci trajnostnega razvoja v prihodnosti.

 

  • PODROČJA DELOVANJA

OTROCI
- Izobraževanje o dobrih navadah in njihovo usvajanje.
- Vključevanje v različne inovativne projekte obnovljive energije.
- Navdihniti jih in jim omogočiti, da o obnovljivih virih energije in o energetski učinkovitosti govorijo tako znotraj lastne družine in (skozi učinek multipliranja) tudi v širši javnosti.
- Spodbujanje Zelenega podjetništva in Modrega gospodarstva (ekonomije) – spodbujanje inovativnih rešitev za zmanjšanje porabe energije in za razvoj tehnoloških inovacij, ki temeljijo na naravi.

MLADI
- Realizacija projektov, ki pomagajo pri izobraževanju javnosti.

MLADI TALENTI

- Iskali bomo mlade talente na področju naravoslovnih ved in jih spodbujali pri razvijanju nadarjenosti.

Prostovoljna vključitev v Mladinski center RISKO je brezplačna a vendar se izplača! Je garancija, da tvoje življenje postane aktivno.

* Z vključitvijo v Mladinski center RISKO ne prevzameš nobenih obveznosti, dolžnosti in s tem niso povezane nobene pravice.

Posredovani osebni podatki bodo uporabljeni zgolj in samo v namene informiranja o aktivnostih Mladinskega centra RISKO.

 

MLADINSKI CENTER RISKO je v letih 2016 in 2017 ter 2018 in 2019 sofinanciran s strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

    Prijavnica MLADINSKI CENTER RISKO    *OBVEZNI PODATKI

    Na vrh strani