MLADINSKI CENTER RISKO

SOCIALA

SOCIALA

 

  • POSLANSTVO

Pomagati mladim s posebnimi potrebami, mladim iz socialno ogroženih družin in mladim, ki potrebujejo kakršnokoli drugo obliko pomoči. Mladi se lahko obrnejo na nas, kadarkoli bodo začutili, da so v stiski. Strokovno osebje mladinskega centra bo mladim pomagalo in jih napotilo tudi na ustrezne institucije, v kolikor bi bilo to potrebno.

 

  • ZAKAJ SOCIALA

Želimo si, da bi mladi, ki so na kakršenkoli način prikrajšani tudi sami izkusili vse, kar njihovi vrstniki dojemajo za samoumevno. Mladim omogočamo, da se v prostem času posvečajo aktivnostim, ki jih zanimajo. Na voljo imajo uporabo računalniških učilnic in brezplačni dostop do interneta.

 

  • ZAKAJ MLADI?

Zato, ker so mladi mnogokrat spregledani in njihov glas ni slišan. Mladi so steber prihodnosti zato jih je potrebno motivirati, da se aktivno vključijo v družbo in jim seveda le – to tudi omogočiti.

  • PODROČJA DELOVANJA

OTROCI
- Jahanje,
- udeležba na poletnih taborih,
- zabavni dogodki za otroke tekom leta (obisk Dedka mraza, pustovanje ...).

MLADI
- Vključevanje mladih v družbeno koristne projekte,
- udeležba na mednarodnih izmenjavah,
- tečaji tujih jezikov,
- jahanje,
- medgeneracijsko druženje,
- ročna dela (izdelava voščilnic v času božičnih praznikov, izdelava nakita, risanje na steklo …).

MLADI TALENTI 

- Spodbujali bomo mlade talente in jim pomagali pri nadgradnji kreativnosti, znanja, sposobnosti in ostalih talentov.  

  

  MLADINSKI CENTER RISKO je v letih 2016 in 2017 ter 2018 in 2019 sofinanciran s strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

                    

 

   

Prijavnica MLADINSKI CENTER RISKO*OBVEZNI PODATKI

Na vrh strani