Galerije

PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA.

PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA.

 

V RIS Dvorcu Rakičan je 6. 2. 2014 potekala predstavitev visokošolskega študijskega programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja.

Na tiskovni konferenci so sodelovali prof. dr. Črtomir Rozman (predstojnik študijskega programa MARP), prof. dr. Jernej Turk (predstojnik Katedre za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja, FKBV, UM) in mag. Robert Celec (direktor Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan).

Študijski program Management v agroživilstvu in razvoj podeželja je edini Visokošolski študijski program Agrarne ekonomike v Sloveniji in edini študijski program javnih Univerz v državi, ki se izvaja v Prekmurju. Študij se izvaja na dislocirani enoti v Rakičanu. Študij poteka že od leta 2006. Letošnje leto s ponosom vpisujejo že deveto generacijo študentov. Študij obiskujejo študentje iz cele severovzhodne Slovenije, ki se v našem okolju dobro počutijo.  

Dotaknili smo se različnih tem, med katerimi je bilo veliko govora o sladkorni pesi, katere izguba je poslabšala ekonomiko poljedelskih kmetij. Sodelujoči so poudarili, da je za vrnitev tovarne sladkorne pese v naše kraje ključno iskanje investitorjev  in da vrnitev tovarne lahko pomeni veliko podjetniško priložnost.

Informativni dan za vpis v Visokošolski strokovni študijski program Management v agroživilstvu in razvoj podeželja bo potekal v Dvorcu Rakičan:

-          14. 2. 2014 ob 10.00 in 15.00,

-          15. 2. 2014 ob 10.00.

 

    Na vrh strani