SI EN DE

Erasmus+ "GIPSY SOUL"

Erasmus+ Mladinska izmenjava - "GIPSY SOUL"

Mladinska izmenjava je potekala od 15. 10.  do 23. 10. 2021 v prostorih dvorca Rakičan in Mladinskega centra RISKO.
Na začetku aktivnosti smo pripravili spoznavne igre, se seznanili z informacijami o programu Erasmus+, Youth Pass potrdilom in učnim dnevnikom, ki smo ga pripravili člani Mladinskega centra RISKO. 

Z mladinsko izmenjavo »Ciganska duša« smo mladim približali kulturo in način življenja Romov, ter predstavili problem sovražnega govora ter diskriminacije. Začetek diskriminacije se pojavi že z vstopom v osnovno šolo, posledica tega pa je pogosto nedokončanje šolanja, kar privede do onemogočenega dostopa do trga dela in zdravstvene oskrbe ter odvisnosti od socialne podpore. V samem projektu smo poudarek namenili spoznavanju problematike, predvsem predsodkov ter sovražnega govora, ki je prisoten tudi v medijih. Mladi iz skupno petih držav (Slovenija, Litva, Madžarska, Italija in Romunija) smo z mladinsko izmenjavo "Ciganska duša" osvetliti problematiko "etiketiranja", stereotipov, sovražnega govora ter posledično diskriminacije in slabše integracije romske populacije v večinskim prebivalstvom. Hkrati smo predstavili primere dobrih praks preprečevanja sovražnega govora ter soočanja s stereotipi in predsodki v sodelujočih državah ter "neromom" približati romsko kulturo. 
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR