SI EN DE

Erasmus + projekt " Reducing social exclusion through a creative approach to reADing"

                                                                                                                                                                         

 

 Reducing social exclusion through a creative approach to reADing -

              Zmanjšanje socialne izključenosti s pomočjo   ustvarjalnega pristopa za spodbujanje branja                                                                                                                                                                                                                                                

Program Erasmus+, Ključni ukrep 2: Sodelovanje na področju inovacij in izmenjave dobrih praks - Strateška partnerstva na področju krepitev zmogljivosti in socialnega vključevanja mladih. 

RIS Dvorec Rakičan je partnerska organizacija v okviru projekta "READ".

Spletna stran projekta: http://en.danilodolci.org/read/ 

 

O projektu 

Namen projekta je spodbujanje branja med mladimi. READ projekt tako obravnava problematiko vezano na nepismenost med mladimi, obstoječa tveganje za predčasno opustitev šolanja in pomanjkanje zanimanja za nadaljevanje izobraževanja. Pri tem projekt naslavlja uporabo ustvarjalnih in neformalnih metod izobraževanja kot tudi načine za spodbujanje branja med mladimi.

 Cilji projekta

 • spodbujanje ustvarjalnosti mladih z namenom zmanjšanja tveganja predčasne opustitve šolanja,
 • izboljšanje socialno-poklicnega razvoja brezposelnih mladinskih delavcev,
 • spodbujanje socialne vključenosti mladih s pomočjo medkulturnih dejavnosti,
 • izdelati prosto dostopne in trajnostno odprte izobraževalne vire za mladinske delavce in organizacije, ki delajo z mladimi.

 Projektne aktivnosti

1)   Izvedba analize stanja na področju:

 • pismenosti/osipništva s posebnim poudarkom na lokalni skupnosti,
 • specifičnih učnih potrebah ciljnih skupin,
 • ozadja okvirjev metodologije projekta,
 • primerov dobre prakse na področju neformalnih pristopov  pri spodbujanju branja, vključno z uporabo digitalne tehnologije in socialnih medijev.

2)   Izvedba 8-dnevnega mednarodnega tečaja v Palermu (italija) za usposabljanje mladinskih delavcev za delo v mladinskih centrih/programih.

  Cilji mednarodnega tečaja:

 • širjenje rezultatov raziskave in spoznavanje neformalnih učnih metode z namenom povečanja zanimanja za nadaljevanje oz. dokončanje izbranega izobraževanja in spodbujanje branja med mladimi,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in sodelovanja mladih ter zagotavljanje osnove za uspešno implementacijo metod, ki se bodo izvajale v projektnih/učnih aktivnostih,
 • načrtovanje lokalnih dejavnosti.

 

3)  Izvedba lokalnih aktivnosti

Izvedba aktivnosti, ki vključujejo mladinske delavce in mlade, ki so aktivni na področju izobraževanja mladih in mladih z manj priložnostmi. Vsak projektni partner bo v svojem okolju omogočil izvajanje aktivnosti s strani mladinskih delavcev, ki se bodo navezovale na usposabljanje mladih na področju neformalnih učnih pristopov za spodbujanje branja.

 4)  Lokalno tekmovanje, izbor in razglasitev zmagovalne lokalne skupine na področju najbolj ustvarjalnih neformalnih učnih aktivnosti za spodbujanje branja.

 5) "Job shadowing" (učna praksa)

Mladinski delavci iz vsake partnerske organizacije bodo v okvirih projektnih aktivnosti dobili priložnost kratkoročnega delovanja v državah vključenih v projekt. Namen učne prakse je pridobivanje novega znanja in veščin in izmenjava dobre prakse.

 6) Mednarodna READ delavnica in festival na Dunaju (Avstrija)

Mednarodna skupina, sestavljena iz mladih zmagovalcev lokalnih tekmovanj, bo razvila in oblikovala nove READ učne pristope. V sklopu skupnega javnega dogodka (festivala) bodo predstavljeni glavni rezultati projekta, kot tudi READ učni pristopi.

 Projektni rezultati

 • izvedene analize stanja na področju pismenosti in ospiništva znotraj vsake parterske države in nabor primerov dobre prakse,
 • nabor neformalnih učnih pristopov (tool-kit), namenjenim mladinskim delvacem za uspešno vzbodbujanje in promocijo branja med maldimi, 
 • spletni priročnik za izvajanje neformalnih učnih in ustvarjalnih aktivnosti (OER - Open Educational Resource).

 Na koncu projekta bo vzpostavljen odprt dostop do celotnega nabora virov in dosežkov na področju izobraževanja, ki so bili ustvarjeni v sklopu projekta READ. Vsi izsledki in učna orodja bodo tako prosto dostopna  vsem potencialnim uporabnikom in organizacijam, ki delujejo na področju izobraževanja mladih.  

 Koordinator projekta:

Centre for Creative Development “Danilo Dolci” (Italija)

 Parternske organizacije: 

Amadeus Association (Avstrija)

International Transformation Fondation - ITF (Kenija)

Organizacija JRP (Indija)

RIS Dvorec Rakičan (Slovenija) 

  

 

 EKSRP
ESRR