SI EN DE

Erasmus + projekt "Creating a framework and developing contents for tomorrows youth centres"

                                                                                                                                          

 Creating a framework and developing contents for tomorrows youth centres - Oblikovanje delovnega okvira za razvoj mladinskih centrov prihodnosti

 

Erasmus+: Ključni ukrep 2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks - Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja mladih 

RIS Dvorec Rakičan je partnerska organizacija v okviru projekta "Youth Centers"

Spletna stran projekta: http://youthcenters.fitt.ro/

 

O projektu 

 Namen projekt je izoblikovanje delovnega okvira in razvoj vsebin za vzpostavitev mladinskih centrov znotraj evropskega območja, ki bodo vključevali inovativne pristope. Projekt vključuje organizacije, ki delujejo na področju mladinskega dela in eno javno inštitucijo. Projekt naslavlja usposabljanje partnerskih organizacij z namenom  krepitve kompetenc, razvoja spretnosti in veščin ter delovnih metod mladih kot tudi mladinskih delavcev. Poleg tega projekt predvideva izboljšanje učnega orodja na področju delovanja mladinskih centrov. Dejavnosti v projektu bodo osredotočene na prepoznavanje in izoblikovanje veščin in kompetenc, ki bodo pozitivno doprinesle  k prihodnosti mladih. 

Projektni cilji

Razvoj in testiranje orodij za mladinsko delo (glede na merila EU Council Quality Label) v mladinskih centrih znotraj partnerskega konzorcija.

Ustvarjanje in testiranje vsebine prilagojene identificiranim potrebam s poudarkom na načrtovanju kariere in vključevanja mladih v mladinskih centrih partnerskega konzorcija.

Razvoj platforme katero bodo uporabljali mladi  v Temišvaru (dogodki, neformalna izobraževanja, mladinske izmenjave, itd.). 

Koristi

 Sodelujoče partnerske organizacije bodo s sodelovanjem v projektu:

 -  povečale zmogljivost  mednarodnega sodelovanja, saj bodo predstavniki partnerskih organizacij aktivno sodelovali v dejavnostih, prav tako pa se bodo udeleževali dogodkov in srečanj v okviru implementacije projektnih aktivnosti,

 -  pridobile zahtevano znanje  za nudenje podpore mladim pri iskanju zaposlitvenih možnosti. Projektne aktivnosti bodo osredotočene na prepoznavanje sposobnosti in kompetenc za uspešen nastop na trgu dela,

 -  razširjale pomembne informacije in nudile podporo pri vzpostavitvi evropskega okolja za pridobivanje relevantnih kompetenc in veščin,

 -  izboljšale lastne metode dela (sinergija med usposabljanji, izobraževanjem in aktivnostmi na področju mladinskega dela).

 

Koordinator projekta:

Timis County Youth Foundation (Romunija)

Partnerske organizacije:

Mestna občina v Temišvaru (Romunija)

Roter Baum Berling UG - Zentrale (Nemčija)

Universitat Autonoma de Barcelona (Španija)

Nuorisokeskus Villa Elba (Finska)

RIS Dvorec Rakičan (Slovenija)

  

     EKSRP
ESRR