SI EN DE

XVIII. mednarodna konferenca EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI od 20. 03. do 24. 03. 2023

RIS Dvorec Rakičan je letos organiziral že XVIII. mednarodno konferenco »Ekologija za boljši jutri«, ki je potekala od 20. 3. 2023 do 24. 3. 2023. V ponedeljek, 20. marca 2023, je mednarodna konferenca potekala v živo na lokaciji RIS Dvorca Rakičan, med torkom, 21. marcem 2023, in petkom, 24. marcem 2023, pa je potekala na daljavo prek spletnega on-line webinar orodja Zoom. Mednarodna konferenca je nagovorila različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij pa tudi drugo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je bil glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na tematskih področjih konference, katerih skupno rdečo nit so predstavljali okoljska vzgoja in sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja.

 

Na mednarodni konferenci so sodelovali raziskovalci in strokovnjaki iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Grčije, Bolgarije, Nemčije, Poljske, Romunije, Združenega kraljestva, Italije, Danske in iz Španije. Konferenca je povezala 149 avtorjev iz 12 držav, kar kaže na dobro vpetost konference v mednarodno okolje. Skupno je bilo namreč predstavljenih 139 zanimivih znanstvenih in strokovnih prispevkov. Teme so bile posredno in neposredno povezane z ekološkimi vsebinami in okoljskim ozaveščanjem, s trajnostnim načinom delovanja v družbi, z razvijanjem odnosa do različnih področij v okviru širšega pojmovanja ekologije, predstavljeni so bili številni primeri dobrih praks in nasveti, smernice, modeli, ki v sklopu ekologije lahko prispevajo k boljšemu jutri. Predstavljeni prispevki predstavljajo tudi nova izhodišča za trajnostno delovanje vsakega posameznika, ki v skupni celoti lahko pomembno prispevajo k trajnostno naravnanemu načinu življenja vseh generacij.

 

 Organizacijski odbor mednarodne konference

 

PROGRAM mednarodne konference je dostopen TUKAJ.

POTRDILO O MEDNARODNOSTI je dostopno TUKAJ.

ZBORNIK STROKOVNIH PRISPEVKOV je dostopen TUKAJ.

ZBORNIK RECENZIRANIH POVZETKOV je dostopen TUKAJ.

 EKSRP
ESRR