SI EN DE

IX. mednarodna konferenca IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE 2021

 

VABILO 

na IX. mednarodno konferenco "IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE",

ki bo potekala od 28. do 30. junija 2021

   v RIS Dvorcu Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim pisnim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) ali posterjem (plakatom) udeležite IX. mednarodne konference z naslovom IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE, katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca bo potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem bodo svoje prispevke in posterje predstavili slovenski in tuji strokovnjaki in znanstveniki.

Z mednarodno znanstveno konferenco nagovarjamo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na navedenih področjih. 

Uradni jeziki bodo slovenski, hrvaški, srbski, nemški in angleški. Izdan bo strokovni bilten, kjer bodo objavljeni strokovni prispevki in povzetki posterjev. 

Tematski sklopi v okviru konference so:

- DRUŽINA 
(razvojne naloge in potrebe družine, učenje o družini, družinski proračun, partnerstvo, zakonodaja – družinski zakonik, strokovna pomoč, razpad družine, starševstvo in spoštovanje otroštva).

NASILJE 
(medvrstniško nasilje, nasilje nad učitelji in delavci na področju socialnega varstva, odkrivanje in preprečevanje nasilja v družini, učenje za reševanje konfliktov brez nasilja, nenasilna komunikacija in ravnanje z jezo).

NOVODOBNE ODVISNOSTI 
(igre na srečo, odvisnosti od informacijske in komunikacijske tehnologije, motnje hranjenja, odvisnost od nakupovanja, spolnosti, odvisnost od različnih substanc).

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
(inkluzija, mediacija v šoli, elementi varnosti, delo z otroki s posebnimi potrebami in nadarjenimi otroki, vizija šole, ki je od vseh, šole v kateri vsak učenec napreduje, soustvarjanje učenja, spoštovanje otroštva, soustvarjanje podpore in pomoči v šoli).

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI 
(prenos dobrih praks, motivacija, profesionalizem, profesionalni razvoj, vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko sodelovanje, soustvarjanje novih znanj in praks).

IZZIVI DOLGOŽIVE DRUŽBE 
(aktivno staranje, vseživljenjsko učenje, vključenost v družbo, skrb za zdravje, medgeneracijsko sožitje itd.).

Prijava je možna do vključno 7.6.2021. Tisti, ki želite aktivno sodelovati, OBVEZNO izpolnite prijavnico, ki jo najdete spodaj, kjer navedete, v kateri tematski sklop naj uvrstimo vaš pisni prispevek ali poster. 

Navodila za pripravo pisnega prispevka / plakata oz. posterja:

 - Znanstveni prispevek: 
obsegati mora minimalno 8 strani do maksimalno 16 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (vse v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk je 14 (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 12 pt), presledek med vrsticami je 1,2 pt, vso slikovno gradivo mora biti prikazano v sivinah. Pomembno: vsak avtor lahko na konferenco prijavi največ 1 prispevek. Znanstveni prispevki morajo biti napisani v celoti v angleškem jeziku. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Natančnejša navodila najdete TUKAJ

 - Strokovni prispevek: 
obsega do 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12, presledek med vrsticami pa 1,15), ni ga potrebno napisati po točno določeni metodologiji. Pomembno: vsak avtor /soavtor lahko na konferenco prijavi največ 1 prispevek. Natančneja navodila za pripravo strokovnih prispevkov najdete TUKAJ

- Poster:
velikost posterja: A0 (84,1 x 118 cm), pisava: Times New Roman ali Arial, naslov posterja v obsegu max. 10 – 12 besed; velikost pisave naslova posterja: 100, velikost pisave preostalega besedila posterja (20 do 24), presledek med vrsticami pa 1,15. Pomembno: vsak avtor / soavtor lahko na konferenco prijavi največ 1 poster. Natančnejša navodila za pripravo plakatov najdete TUKAJ

Za jezikovno korektnost prispevkov in posterjev so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. Vsak prispevek mora vsebovati poštni in elektronski naslov avtorja ter njegovo telefonsko številko.

Navodila za oddajo znanstvenega prispevka:

V kolikor boste sodelovali z znanstvenim prispevkom, nam najkasneje do 7.6.2021 na e-naslov konferenca@ris-dr.si pošljite naslov in povzetek vašega prispevka. V roku 7-ih dni boste prejeli povratno informacijo glede ustreznosti povzetka. Vaš celoten znanstveni prispevek pričakujemo najkasneje do 22.6.2021 na e-naslov konferenca@ris-dr.si.
Znanstveni prispevki lahko obsegajo od 8 do maksimalno 16 strani z vsemi vključenimi zahtevanimi sestavnimi deli in morajo biti napisani v angleškem jeziku.

Navodila za oddajo strokovnega prispevka ter plakata / posterja: 

V kolikor boste sodelovali s strokovnim prispevkom ali posterjem, nam najkasneje do 7.6.2021 na e-naslov konferenca@ris-dr.si pošljite povzetek vašega pisnega prispevka ali posterja z naslovom teme v slovenskem in angleškem jeziku ter ključnimi besedami, vse v maksimalnemu obsegu 250 besed. V roku 7-ih dni boste prejeli povratno informacijo glede ustreznosti povzetka. Dopolnjene povzetke nam posredujte na elektronski naslov konferenca@ris-dr.si najkasneje do 18.6.2021. Vaš celoten prispevek nam pošljite najkasneje do 22.6.2021.

Prosimo, da upoštevate recenzijske komentarje in se držite podanih navodil glede priprave povzetkov in celotnih prispevkov. 

Poster pričakujemo na dan konference najmanj pol ure pred pričetkom programa na dan konference.

Opomba: Morebitne želje glede umestitve na program bosmo sprejemali najkasneje do 7.6.2021, kasnejšij želja glede umestitve na program žal ne bomo upoštevali. Pridružujemo si pravico do sprememb programa. 

Program konference bo dostopen na naši spletni strani predvidoma od 23.6.2021.

Kotizacija za udeležbo s prispevkom (znanstveni/strokovni) ali posterjem

169,00 EUR (+ 22 % DDV)

Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom/posterjem zajema

Udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v izdanem gradivu, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference

Kotizacija za udeležbo brez prispevka

98,00 EUR (+ 22 % DDV)

Cena kotizacije za udeležbo brez prispevka zajema

Udeležbo na konferenci, strokovno gradivo v e-obliki, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference

 

 

 Popusti

- v primeru, da sta iz iste organizacije 2 ali več udeležencev in je plačnik organizacija, se obračuna 15 % popust na skupni znesek

- v primeru soavtorstva se kotizacija za udeležbo s prispevkom plača v celoti za prvega avtorja, vsak naslednji avtor plača kotizacijo za udeležbo brez prispevka

 

Način plačila

a) Najkasneje 7 dni pred konferenco znesek nakažete na naš TRR – RIS Dvorec Rakičan, odprt pri UJP Murska Sobota št. SI56 01280-6000001097.

Referenca: datum konference.

Prejemnik: RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

b) Javni zavodi nam posredujejo naročilnice najkasneje 7 dni pred pričetkom konference. 

 Prenočišče

Ponujamo vam tudi možnost nočitev v eno-, dvo- in večposteljnih sobah. Za rezervacijo pokličite na tel. št.: 02 535 18 94 ali nas kontaktirajte preko e-pošte na: konferenca@ris-dr.si

Hrana

Nudimo zajtrke, kosila in večerje po prednaročilu


*Hrano in prenočišče nudimo le v primeru, če bo konferenca potekala v živo in bodo to dovoljevali ukrepi s strani države in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

V skladu s pravilnikom o napredovanju v nazive (Uradni list RS, pt. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20) bomo izdali potrdila o udeležbi s samostojnim referatom.

V kolikor bo konferenca potekala preko spletnih orodij, se potrdila za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (funkcionalna znanja) ne bodo izdajala.

 

Slušatelje konference vljudno naprošamo, da se prijavijo preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si, kjer navedejo svoje podatke (ime in priimek, naslov, ustanova, plačnik ter kontaktni podatki). Prijavnice slušateljem ni potrebno izpolnjevati. V kolikor bo konferenca potekala preko spletnih orodij, se je konference možno udeležiti le s samostojnim prispevkom.

 

Glede na aktualne razmere glede koronavirusa v Sloveniji vas seznanjamo, da v RIS Dvorec Rakičan sprotno spremljamo navodila Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vlade Republike Slovenije ter skrbimo za ustrezno zaščito in ukrepe pred koronavirusom.

 

Vse dodatne informacije o mednarodni znanstveni konferenci lahko dobite:
- preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si ali
- preko tel. št.: (02) 535 18 94.

 

Vljudno vabljeni! 

dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorca Rakičan

 

 

 

 

TEST vseh tipov obrazca

Ločilo z naslovom

Fotografija galerije