SI EN DE

VIII. mednarodna znanstvena konferenca " Prehrana, gibanje in zdravje", 22. - 24. 11. 2017

Od 22. do 24. novembra 2017 je v RIS Dvorcu Rakičan potekala že VIII. Mednarodna znanstvena konferenca "PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE", katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca je potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem so svoje prispevke in posterje predstavili slovenski in tuji strokovnjaki ter znanstveniki.

Predstavljenih je bilo 11 znanstvenih in 123 strokovnih prispevkov, domačih in tujih strokovnjakov, ki so se predstavili s svojimi predlogi in primeri dobre prakse s področij prehrane, gibanja in zdravja.

 Mednarodna znanstvena konferenca »Prehrana, gibanje in zdravje«   je v svojem  obsegu zajela številne referate s prezentacijami, ki so predstavljali vzorna poročila o znanstvenih raziskavah in strokovni dejavnosti posameznikov (in tudi timov ljudi) skozi prispevke s področij prehrane, gibanja in zdravja. Po izvedenih predstavitvah referatov in tudi na podlagi vpogleda v poster prezentacije ugotavljamo naslednje:

 - da so nas predstavljeni referati močno utrdili v prepričanju, da so ciljne usmeritve  s področja prehrane, gibanja in zdravja, ki posegajo v vsa področja vzgoje in izobraževanja po celotni vertikali izjemno pomembne, saj vplivajo na naš odnos do te problematike v celotnem življenju;

- primeri dobrih praks, glede na predhodne konference, pridobivajo na svoji kvaliteti in nedvomno kažejo pozitivno sled izmenjave idej, prepričanj in nenazadnje pozitivnih rezultatov v neposrednem življenju. To nas še posebej navdaja z velikim optimizmom;

- razveseljivo je, da je konferenca tako v znanstveni, kot v svoji strokovni globini pričarala občutenje mednarodne primerljivosti v posameznih vsebinskih okvirjih obravnavanih tematik in tako oznanila, kje primerjalno gledano pravzaprav smo glede na druge narode;

- poleg številnih pedagoško »obarvanih« tematik je bilo na konferenci možno letos zaslediti tudi predstavitve raziskav, ki področje prehrane, gibanja in zdravja obravnavajo dokaj interdisciplinarno;

- med pomembnejšimi nepedagoškimi področji, ki so se jih znotraj raziskovalnega okvirja ali strokovnega obsega dotaknili posamezni referati, so bila še posebej zanimiva področja kmetijstva, turizma, biofizike, astronomije, medicine, ergonomije, kineziologije in še se najde kakšno, ki so s svojimi vsebinami močno obogatila konferenco;  

- tudi tokrat je bilo, tako kot ostala leta, iz neformalnih pogovorov z udeleženci možno  razbrati zadovoljstvo predvsem s vsebino, pa tudi z organizacijo mednarodne konference, kar organizatorji močno cenimo. Hkrati pa se zavedamo, da nas takšne spodbude in rezultati zavezujejo, da smo tudi v prihodnosti zavezani k vztrajanju po čim kvalitetnejši izvedbi konference.

Seveda se pred nami vsemi pojavijo tudi priložnosti. Mi jih vidimo predvsem v:

- dodatnem spodbujanju ljudi k udeležbi na konferenci iz čim več raznolikih strokovnih področij;

- večjem pretoku temeljnih spoznanj konference do vseh drugih deležnikov v neposredni praksi, katerih dobre ideje, raziskovalni rezultati, praktične izkušnje so nam izziv za prihodnje organizacije konferenc; 

- iskanju novih znanstvenih in strokovnih povezav znotraj širšega prostora sosednjih držav na vseh temeljnih področjih tematike konference.

 prof. dr. Samo Fošnarič

 Dostop do biltena najdete TUKAJ

 Dostop do programa in vabljenega predavanja najdete tukaj:

 EKSRP
ESRR