SI EN DE

XIII. mednarodna konferenca PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE od 21. 11. do 25. 11. 2022

RIS Dvorec Rakičan je letos organiziral že XIII. mednarodno konferenco »Prehrana, gibanje in zdravje«, ki je potekala od 21. 11. do 25. 11. 2022 na daljavo preko spletnega on-line webinar orodja ZOOM v organizaciji RIS Dvorca Rakičan. Mednarodna konferenca je nagovorila različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na tematskih področjih konference (prehrana, gibanje, zdravje, vzgoja in izobraževanje).

Na konferenci so sodelovali raziskovalci in strokovnjaki iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Romunije, Litve, Poljske in Madžarske. Konferenca je povezala 128 avtorjev iz 7 držav, kar kaže na dobro vpetost konference v mednarodno okolje. Skupno je bilo namreč predstavljenih 194 zanimivih znanstveno-raziskovalnih ter strokovnih prispevkov.

Čeprav so bili letos v celotnem kontekstu konference prispevki prvenstveno usmerjeni v različna strokovna področja, ki jih je tematika pokrivala, se lahko zaključi, da je bilo slišanega veliko novega in hkrati uporabnega. 

Poleg predstavitev raziskovalnih dognanj in številnih primerov dobre prakse, ki so se dotaknili npr. učenja navad zdravega prehranjevanja, motenj hranjenja, športne prehrane, razvijanja gibalnih navad mladostnikov, terapevtskih vadb, preventive, ozaveščanja promocije zdravja na delovnem mestu, zdravstvenega varstva in nege, ipd., se lahko vse slišano zelo uspešno umesti v širši družbeni prostor. Še posebej se lahko izpostavi izjemna edukacijska širina (vrtci, osnovne šole, srednje šole, fakultete,…), katero je obravnava problematike konference zajela v celoti. Nenazadnje je konferenca doprinesla k zadovoljstvu s slišanim, da se z aktivnim raziskovanjem in preizkušanjem novih strokovnih pristopov v neposrednem okolju udeleženci lahko uspešno spopadajo z različnimi problemi na področju prehrane, gibanja in zdravja, jih blažijo in na koncu tudi sanirajo. Mednarodna udeležba pa na koncu v tem kontekstu nedvomno doprinese še k večji primerjalni širini obravnavanih tematik.

V izgradnji naše prihodnosti je ta konferenca nedvomno pustila »viden kamenček« v mozaiku spoznanj in zaključkov, ki usmerjajo v kvalitetnejši in predvsem bolj zdrav jutri. 


Organizacijski odbor mednarodne konference                

 

PROGRAM konference je dostopen TUKAJ

 POTRDILO O MEDNARODNOSTI je dostopno TUKAJ.

ZBORNIK STROKOVNIH PRISPEVKOV je dostopen TUKAJ

ZBORNIK RECENZIRANIH POVZETKOV je dostopen TUKAJ

 EKSRP
ESRR