KULTURA

Pomurske kulturne zgodbe - PKZ 2019/2021

Pomurske kulturne zgodbe - PKZ 2019/2021

V obdobju 2019/2021 RIS Dvorec Rakičan izvaja projekt Pomurske kulturne zgodbe, ki se izvaja pod okriljem ministrstva za kulturo. Projekt je bil uspešno prijavljen na javni razpis Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019-2021. 

Projekt se izvaja z namenom pridobivanja in krepitve sposobnosti, znanj, veščin ter spretnosti vključenih oseb, ki pod budnim očesom izkušenih mentorjev pridobivajo prve delovne izkušnje. V omenjenem obdobju je predvidenih osem novih zaposlitev, vsako za obdobje 12 mesecev.

Ciljna skupina so brezposelni mladi, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do vključno 29 let. Omenjena ciljna skupina je aktivno vključena v dejavnosti zavoda, kjer jim je ponujena možnost lastnega osebnega razvoja s področja kulturno-umetniških stvaritev. Z vključitvijo želimo okrepiti njihove socialne, organizacijske, umetniške kompetence ter povečati zaposlitvene možnosti.

Ključni cilji projekta so:

- Povečati ključne kompetence, reference, znanja in delovne izkušnje ciljne skupine
- Povečanje deleža zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela
- Aktivna podpora za dvig zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev spodbudnejšega delovnega okolja na področju kulture

Projekt je sofinanciran s strani:

                  

    Na vrh strani