MLADI

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju 2 – MC AKTIVEN II.

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju 2 – MC AKTIVEN II.

                                                                                                     

V okviru Javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Urada za mladino uspešno zaposlujemo mladinskega delavca v okviru projekta: Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju 2 – MC AKTIVEN II.

REZULTAT: zaposlitev je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sofinancirana 8 mesecev (trajanje operacije: od 1.3.2018 do 31.10.2018) in dodatno iz sredstev prijavitelja: 2 meseca (trajanje: od 1.11.2018 do 31.12.2018).

Cilj projekta je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Ukrep je prinesel nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela Urad za mladino odziva na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela. 

 

V okviru operacije mladinski delavec načrtuje in izvaja mladinske programe z mladimi in sicer:
- tedenske krea(k)tivne delavnice,
- počitniške programe RIS Dvorca Rakičan,
- mednarodne znanstvene konference,
- dogodke: Adijo poletje, Ples - noč čarovnic, podjetniškega krožka itd.,
- delavnice in predavanja na temo »Kulturne in kreativne industrije«,
- projekte Erasmus+ itd.

Pri tem si nabira številne nove kompetence: 
- sporazumevanje v materinem jeziku,
- sporazumevanje v tujem jeziku,
- matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
- digitalna pismenost,
- učenje učenja,
- socialne in državljanske kompetence, (nekje dodati opis pridobljenih kompetenc)
- samoiniciativnost in podjetnost
- kulturna zavest in izražanje.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Več: www.eu-skladi.si.

 

     

    Na vrh strani