Projektne novice

Vabimo vas k sodelovanju pri promocijskih aktivnostih projekta Po poteh goričkih biserov

Vabimo vas k sodelovanju pri promocijskih aktivnostih projekta Po poteh goričkih biserov

RIS Dvorec Rakičan v sodelovanju s KTD Dvorec Rakičan vabi nevladne organizacije s področja turizma k sodelovanju pri promocijskih aktivnostih v obnovljeni vinski kleti

V okviru projekta Po poteh goričkih biserov smo v Dvorcu Rakičan obnovili že obstoječo vinsko klet, ki bo v prihodnje namenjena različnim promocijskim aktivnostim na področju turizma. S promocijskimi aktivnostmi in aktivacijo nevladnega sektorja želimo spodbuditi sodelovanje in doprinos še neizkoriščenih potencialov.

Gorička društva in druge nevladne organizacije na območju LAS Goričkega prirejajo številne prireditve, dogodke in srečanja, preko katerih volontersko ohranjajo in prenašaj ljudsko izročilo območja LAS Goričko na mlajše generacije. Na teh dogodkih je prisotne veliko folklore, ljudske pesmi in ljudskih običajev značilnih za LAS Goričko, ki predstavljajo velik potencial za predstavitev turistom. Tovrstne prireditve so trenutno slabo obiskane, preko aktiviranja nevladnega sektorja za podporo Goričkim biserom pa bomo društva in druge nevladne organizacije spodbudili k sodelovanju, da tekoče sporočajo svoje prireditve, dogodke in srečanja, na katera bomo pripeljali tudi turiste. Tako bomo dosegli večjo obiskanost lokalnih tradicionalnih prireditev, turistom pa omogočili, da doživijo pristnost ohranjenih tradicionalnih običajev na lastni koži.

Hkrati želimo izboljšati turistično privlačnost območja Las Goričko, zato bodo izvedli promocijsko-ozaveščevalne dogodke vezane na predstavitev goričkih vin, kulinarike, ljudskih plesov, kulturne dediščine... Ob tem se bodo izvedle tudi degustacije goričkih vin. Prva ciljna skupina so turisti oz. potencialni obiskovalci, katerim se bo na ta način približala ponudba območja LAS Goričko in ga naredila privlačnejšega. Druga ciljna skupina so vsi deležniki turizma na področju LAS Goričko kot so različni turistični ponudniki (hoteli, apartmaji, gostinci…), nevladne organizacije, rokodelci, kmetje (npr. za novo ali izboljšano dopolnilno dejavnost na kmetiji), brezposelne osebe, ponudniki lokalnih izdelkov in pridelkov pri čemer je osnovni namen izvedbe operacije za to ciljno skupino preko praktičnih akcij dvigniti njihovo prepoznavnost, povečati njihove kompetence na področju interpretacije, promocije oz. demonstracije ipd.

K sodelovanju vabimo zainteresirana turistična društva, društva kmetic, glasbena društva, kulturna in umetniška društva, društva za varstvo okolja, rastlin in živali in preostali nevladni sektor z območja Las Goričko. LAS Goričko zajema naslednje občine: Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina. Aktivnosti so predvidene v mesecu septembru in oktobru.

Za vsa vprašanja in pojasnila so vam z veseljem na voljo na elektronskem naslovu: info@ris-dri.si ali tel. številki 02 535 18 95.

RIS Dvorec Rakičan

RIS Dvorec Rakičan je partner v projektu PO POTEH GORIČKIH BISEROV (krajše GORIČKI BISERI), ki je bil izbran v okviru JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2017 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

    Na vrh strani