Projektne novice

Katalog turističnih programov čezmejnega območja Slovenije in Madžarske

Katalog turističnih programov čezmejnega območja Slovenije in Madžarske

 

 

 

 

 

V okviru projekta Horse Based Tourism - HBT smo projektni partnerji oblikovali 15 raznolikih turističnih programov, katere odlikuje inovativnost in sledijo  trajnostnemu načelu razvoja in ekološko usmerjenemu ravnanju. Programi doživetij vključujejo produkte in storitve, katerih ponudba aktivno povezuje naravno in kulturno dediščino, turistične magnete in še neraziskane kotičke čezmejnega območja. Omenjeni programi gradijo na trajnostnem konjeniškem turizmu v okviru katerega je omogočeno odkrivanje naravnih in kulturnih elementov ruralnih območij, pri čemer je izvedba usmerjena v vključevanje širokega kroga ciljnih skupin. Razvite storitve so tako namenjene družinam, večjim zaključenim skupinam, posameznikom, aktivnim dopustnikom in starejšim ter ciljni skupini s posebnimi potrebami. 

Integriranost programov HBT omogoča učinkovito vključevanje projektnih partnerjev, lokalnih ponudnikov in podjetnikov ter nenazadnje lokalne skupnosti, saj vključujejo že obstoječo lokalno ponudbo in storitve, kar bogati celovito ponudbo območja.  

Oblikovani čezmejni turistični programi vključujejo jahalne programe, vožnje s kočijo 21. stoletja in programe aktivnosti s pomočjo konja.  RIS dvorec Rakičan je vzpostavil in oblikoval 6 različnih turističnih programov, ki obsegajo vožnjo s kočijo, aktivnosti s konjem, oglede lokalnih in čezmejnih znamenitosti, kulinarična doživetja in nočitve. Opisi oblikovanih turističnih programov HBT so na volju v večjezičnem katalogu HBT.  

  

 

 

    Na vrh strani