Projektne novice

Projekt BioDiTOUR: Uvodni sestanek - 9. 7. 2020

Projekt BioDiTOUR: Uvodni sestanek - 9. 7. 2020

 

 

 

Uvodno srečanje 

Projektni partnerji smo se udeležili uvodnega partnerskega srečanja.

Uvodno srečanje smo organizirali kot dogodek, z namenom podrobnejšega medsebojnega seznanjanja, pregleda projektnih aktivnsoti in skupnemu načrtovnju izvajanja delovnih sklopov. Na srečanju je bila vzpostavljena strukturo vodenja in upravljanja projekta. Opredeljene pa so bile tudi dejavnosti, ki omogočajo tekočo izvedbo projektnih aktivnosti. Skupaj smo se dogovorili o administrativnih in finančnih zahtevah ter postopkih. Določili in razdelili smo naloge, določili ključne osebe, ki bodo odgovorne za upravljanje in vodenje projekta. Na uvodnem srečanju smo prav tako sestavili podroben načrt dela, s katerim so opredelili posamezne stopnje izvajanja projekta. Prav tako smo definirali učinkovite načine komuniciranja, stroškovnega nadzorovanja, doseganja rezultatov in diseminacije projektnih dosežkov.

Delavnica za pripravo skupnih izhodišč 

Zaradi negotove situacije in začasne sprostitve ukrepov, kot tudi negotove situacije v prihodnje smo se projektni partnerji predhodno odločili združiti uvodni sestanek z delavnico za pripravo skupnih izhodišč, kar omogoča nemoteno samostojno delo projektnim partnerjem. 

Uvodno srečanje skupaj z delavnico je potekalo na na lokaciji projektnega partnerja Energieagentur Weststeiermark. Dogodka so se udeležili vsi partnerji. 

 

Kraj: (Au(s)blicke Gosdorf / Klimaschutzgarten), Misselsdorf 154, 8480 Mureck  

Datum: 9. julij 2020

    Na vrh strani