Projektne novice

Izvedba 1. delavnice: "Družine in kulturna dediščina - družinska doživetja vzdolž Ceste gradov" (13.08.2020)

Izvedba 1. delavnice: "Družine in kulturna dediščina - družinska doživetja vzdolž Ceste gradov" (13.08.2020)

RIS Dvorec Rakičan je 13. avgusta 2020 v sodelovanju s Pomursko turistično zvezo izvedel prvo delavnico za razvijanje družinske ponudbe vzdolž čezmejne Ceste gradov, ki nastaja v okviru projekta Castle Road. Slednji povezuje 4 projektne partnerje ter 37 slovenskih in avstrijskih gradov, dvorcev in obrambnih utrdb. Izvedena delavnica je bila prva v sklopu štirih delavnic, ki jih bosta RIS Dvorec Rakičan in Pomurska turistična zveza pripravila in izvedla z namenom izdelave načrta za razvoj nove ponudbe za družine na gradovih sodelujočih pri projektu Castle Road. Vse štiri delavnice bodo potekale pod naslovom »Družine in kulturna dediščina – družinska doživetja vzdolž Ceste gradov«.

Dvorci in gradovi predstavljajo popolno lokacijo za družinski dopust, saj v isti meri nagovarjajo tako interese odraslih za zgodovino in kulturo, kot tudi interese otrok za legende in pustolovščine. A se v praksi družinski dopust prilagaja predvsem interesom otrok. Zato se bo pri razvijanju nove družinske ponudbe osredotočalo predvsem na otroke in s tem na otrokom prijazne teme, vsebine in pristope. Na podlagi tega se bo pri izvedbi delavnic za razvijanje družinske ponudbe k sodelovanju povabilo strokovnjake s področja turizma, muzejske pedagogike, kulturne dediščine ipd.

Ciljna skupina delavnic so v prvi vrsti upravitelji gradov, ki bodo v svojo turistično ponudbo vključili tudi skupno družinsko ponudbo čezmejne Ceste gradov, kot tudi ostali regionalni turistični akterji, ki tesno sodelujejo z gradovi bodisi pri oblikovanju ali pri trženju njihove turistične ponudbe. Skozi sodelovanje in prenos znanja se bo v okviru delavnic izdelal načrt za razvoj skupne ponudbe čezmejne Ceste gradov.

V okviru prve delavnice za razvijanje skupne družinske ponudbe, ki je potekala 13. avgusta 2020 v prostorih RIS Dvorca Rakičan je bil poudarek predvsem na predstavitvi izhodišč za ustvarjanje kakovostnih in uspešnih turističnih produktov za družine, ki jih je podrobneje predstavil predsednik Pomurske turistične zveze, Uroš Kamenšek. Spoznavanju teoretičnih izhodišč je sledila predstavitev primerov dobre prakse uspešnih turističnih produktov za družine iz Avstrije in Slovenije ter razprava.

Z izvedbo prve delavnice za razvijanje družinske ponudbe se je zasledovalo naslednje cilje:
1. Seznanitev udeležencev delavnice s teoretičnimi izhodišči za ustvarjanje kakovostnih in uspešnih turističnih produktov za družine.
2. Zagotavljanje ustreznega znanja in teoretičnih osnov pri udeležencih delavnice, potrebnih za uspešno sodelovanje pri vseh nadaljnjih delavnicah za razvijanje družinske ponudbe.
3. Seznanitev z obstoječimi primeri dobre prakse turistične ponudbe za družine v povezavi z naravno in kulturno dediščino.
4. Vzpostavitev sodelovanja s sodelujočimi gradovi in drugimi turističnimi akterji, ki so vpeti v razvijanje in/ali trženje ponudbe gradov.
5. Spodbujanje razmišljanja udeležencev glede trenutne ponudbe gradov ter iskanje skupnih razvojnih potencialov.


Program delavnice:

9.00 – 9.15
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.15 – 9.30
POZDRAVNI NAGOVOR
dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorec Rakičan

9.30 – 11.00
IZHODIŠČA ZA USTVARJANJE KAKOVOSTNIH IN USPEŠNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV ZA DRUŽINE
Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze

Teme:
1. Teoretična izhodišča za razvoj turističnih produktov
2. Interpretacija turističnih produktov skozi prizmo družinske ponudbe
3. Turistični produkt kot 5* doživetje za družine

11.00– 11.15
ODMOR

11.15 – 12.45
USPEŠNI TURISTIČNI PRODUKTI ZA DRUŽINE, predstavitev primerov dobre prakse
Die Schlösserstrasse: Sonja Skalnik, grad Kornberg
Doživljajski park Vulkanija: Danijela Krpič, direktorica Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad

    Na vrh strani