Projektne novice

Spletno bilateralno srečanje koordinacijske delovne skupine SI-HU PRO - 8. 6. 2021

Spletno bilateralno srečanje koordinacijske delovne skupine SI-HU PRO - 8. 6. 2021

 

 

 

 

 

V finančni perspektivi 2014-2020 je v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska bilo izvedenih več projektov z namenom razvijanja in ohranjanjanaravne in kulturne dediščine programskega območja. Namen projekta SI-HU PRO je vzpostavitev skupne, čezmejne koordinacijske mreže za usklajeno zagotavljanje trajnosti projektnih dosežkov, vzpostavitev enotnega sistema komuniciranja in skupnega načrtovanja predvidenih investicij v trajnostni turizem. Urad Samouprave Železne županije in ITC - Inovacijsko tehnološki grozd sta nas povabila k sodelovanju na spletnem bilateralnem srečanju koordinacijske delovne skupine, ki je potekalo v sklopu projekta SI-HU PRO (SIHU232) in se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Na srečanju delovne skupine, dne 8.6.2021, so bile predstavljene aktivnosti nekaterih projektov, ki so trenutno v izvajanju oziroma so že bili realizirani, predstavile pa se bodo tudi partnerske organizacije projektov. Ob tem so udeleženci razpravljali tudi o vprašanjih povezanih z delovanjem in prihodnostjo mreže. Eden izmed predstavljenih projektov je bil tudi Horse Based Tourism - HBT, ki se je končal 31.12.2019. Projektni partner RIS Dvorec Rakičan je predstavil projektne dosežke, rezultate, kot tudi projektno partnerstvo.

Na vrh strani