Projektne novice

Nakup vozila v okviru operacije SOŽITJE

Nakup vozila v okviru operacije SOŽITJE

 

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan je v okviru operacije SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za kohezijsko politiko, pridobilo kombi.

Kombi predstavlja mobilno informacijsko točko, ki bo namenjena izvedbi medsektorskih, medkulturnih in medgeneracijskih delavnic in svetovanj po različnih lokacijah območja LAS Goričko z namenom približanja storitev in aktivnosti operacije ranljivim ciljnim skupinam.

 

 

 

    Na vrh strani