SI EN DE

Projekt MUS.NET na Mednarodni konferenci »EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI« - Ekologija in trajnostni turizem

Med udeleženci XVI. Mednarodne konference EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI - Ekologija in trajnostni turizem, ki jo je organiziral RIS Dvorec Rakičan, smo imeli tudi ga. Alessandro Tormene, ki je dne 23.3.2021 predstavila projekt MUS.NET in ga umestila v širši kontekst konference.
 
Mednarodna konferenca, ki je potekala preko spletnega orodja Zoom med 23. in 27. marcem 2021, namreč ponuja odlične možnosti za predstavitev dosedanjega dela in za prihodnje navezovanje stikov med različnimi udeleženci. Cilj projekta MUS.NET (Creative Europe), je namreč razviti preverljive in konkretne metode za omogočanje dostopnosti nesnovnih in snovnih kulturnih dobrin vsem državljanom ter povečanje števila obiskovalcev predvsem tistih muzejev in galerij, kateri brez inovativnega pristopa, ki ga je spodbuja in razvija projekt MUS.NET, tovrstnega obiska ne bi beležili oz. bili deležni.
 
V projekt je prav tako vključen RIS Dvorec Rakičan, skupaj z ostalimi partnerji iz Italije in Poljske in Španije.
 


EKSRP
ESRR