SI EN DE

SKUPAJ KREPITI – CELOVIT PROGRAM ZA STAREJŠE IN NJIHOVE SVOJCE

Program »SKUPAJ KREPITI – CELOVIT PROGRAM ZA STAREJŠE IN NJIHOVE SVOJCE« je bil zasnovan na Strategiji obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020 in Strategiji dolgožive družbe.

V programu/svetovalnici se usmerjamo na dve ključni področji:
1. Ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja kognitivnih in fizičnih sposobnosti v začetnih fazah nastopa demence skozi:
- individualno delo (svetovanje, informiranje, posebnost programa je uporaba aplikacije za urjenje kognitivnih sposobnosti na tabličnih računalnikih),
- skupinsko delo (različne aktivnosti za aktivno preživljanje časa: kreativne, sprostitvene delavnice, druženja, sprehodi itd.) ter
- terensko delo z namenom približanja programa uporabnikom.

S spodbujanjem ohranjanja kognitivnih in fizičnih sposobnosti prispevamo k večanju možnosti za daljše bivanje doma, samostojnost in odložimo namestitev v institucionalno varstvo, kar tudi strokovnjaki podpirajo kot najbolj etično in humano rešitev (skladno s Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020). Dokazano je, da proces razvoja bolezni lahko upočasnimo z ohranjanjem in urjenjem kognitivnih in fizičnih sposobnosti.

2. Nudenje podpore in pomoči starejšim osebam z demenco in njihovim svojcem ob pojavu bolezni, ki potrebujejo opolnomočenje in podporo v težkih trenutkih, da bo življenje vseh generacij kljub bolezni kakovostno skozi:
- individualno svetovanje in opolnomočenje,
- skupinske aktivnosti (predavanje, pogovore itd.),
- terensko delo svetujemo in informiramo o ustreznem ukrepanju in ravnanju; seznanjamo z obstoječimi oblikami pomoči starejšim. Izvajamo neformalna srečanja, t.i. »Ob kavi o izzivih staranja«, kjer se uporabniki srečajo in delijo svoje izkušnje in situacije s katerimi se srečujejo (oblika skupine za samopomoč).

Program komplementarno dopolnjuje delo organizacij s področja varstva starejših (predajanje informacij, ustrezne napotitve, podpora itd.).

Vse aktivnosti programa se usmerjajo v ozaveščanje o pomembnosti aktivnega in kakovostnega staranja, vključenosti v družbo, informiranja o demenci, destigmatizacijo starosti in demence v družbi itd.

Poslovne ure programa za uporabnike:
Ponedeljek: 9-15
Torek: 9-15
Sreda: 10-16
Četrtek: 9-15
Petek: 9-15
in po dogovoru (tudi na terenu) na telefonsko številko 02 535 18 93 ali preko e-mail naslova: info@ris-dr.si.

  

    

 

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR