SI EN DE

Politika zasebnosti za obdelavo osebnih podatkov

UVOD

Javni zavod RIS Dvorec Rakičan mora zagotoviti, da bo pridobljeno soglasje izrecno, prostovoljno dano, specifično in informirano ter pridobljeno z izjavo ali »jasnim privolitvenim dejanjem«; slednje pomeni, da je za veljavnost soglasja potrebna aktivnost (ne pasivnost) posameznika pri tem, ko se izjavi da želi in dovoli obdelavo svojih osebnih podatkov.

Pogoj »prostovoljno dano« soglasje tako ni izpolnjeno, če je soglasje pridobljeno preko »vnaprej obkljukanih polj«. O prostovoljno danem soglasju tudi ne moremo govoriti, če posameznik nima pristne in proste izbire pri odločitvi, ali bo obdelavo svojih podatkov dovolil ali ne.

Tudi način za preklic privolitve mora biti enako enostaven kot podaja privolitve. Posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Tvoja zasebnost nam veliko pomeni, zaradi česar predmetni dokument pojasnjuje našo politiko, ki se nanaša na zbiranje, uporabo in razkrivanje tvojih osebnih podatkov. Med posodobitvami in širitvijo naših uslug se ta politika lahko spremeni, zato te prosimo, da jo ob morebitnem prenehanju in vnovičnem pričetku uporabe naših spletnih vsebin in storitev, ponovno preveriš. Z uporabo naših vsebin in storitev soglašaš z našim načinom ravnanja s podatki.

1. Izrazi, uporabljeni v Politiki zasebnosti, imajo naslednji pomen:

Upravljavec osebnih podatkov: upravljavec pomeni javni zavod RIS Dvorec Rakičan, ki določa namene in sredstva obdelave tvojih osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi organizacija).

Pogodbeni obdelovalec podatkov je pravna ali fizična oseba, ki ji upravljavec poveri določene naloge s področja obdelovanja tvojih osebnih podatkov.

Fizična/Pravna oseba: fizična/pravna oseba pomeni subjekt, ki koristi vsebine, storitve oz. poslovne programske rešitve organizacije.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po ZVOP-1; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

2. UVOD

Upravljavec zbirk osebnih podatkov je podjetje RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, matična številka 1900145000. Tvoji osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne Politike zasebnosti. Namen obdelovanja osebnih podatkov, roki hrambe podatkov ter druge relevantne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov si lahko prebereš v nadaljevanju.

 3. Kdo je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov?

Za vprašanja, povezana s to Politiko zasebnosti, se obrni na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V organizaciji smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali Sabino Kerec, Tel: 02 535 18 96, e-mail: sabina@ris-dr.si.

4. Kdo ima dostop do tvojih podatkov in komu jih posredujemo? 

Dostop do podatkov ima za ta namen pooblaščena oseba v naši organizaciji. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, ki so vezani na isto zakonodajo.

5. Katere podatke zbiramo in obdelujemo?

Obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime (poljubno), priimek, naslov, e-poštni naslov, telefon, faks, davčna številka v primeru nagradne igre, delovno mesto (poljubno), naziv delodajalca, serijska številka in izdajatelj digitalnega potrdila v primeru prijave z digitalnim potrdilom država, IP naslov, podatki o uporabi osebnega portala, podatki iz analitičnega orodja Google Analytics Solutions in podatki iz orodja za množično pošiljanje e-mailov.

6Zakaj obdelujemo tvoje podatke? 

Zgoraj navedene osebne podatke obdelujemo za namen:

sklepanja in izvajanja pogodbenega razmerja, kar vključuje pripravo ponudbe, reševanje zahtevkov po pomoči, vodenje poslovnih in računovodskih podatkov, izterjavo neplačanih obveznosti, ter za morebitne druge namene, ki jih od nas zahteva veljavna zakonodaja.

Osebne podatke na podlagi tvojega soglasja (polja, ki si jih obkljukal) obdelujemo za namene:

 • obveščanja o projektih in dogodkih, ki jih organiziramo; 
 • analize tvojega spletnega obnašanja in posledično za izboljšavo tvoje uporabniške izkušnje;
 • seznanitve o izteku pogodbenega razmerja, aktualnih novostih, produktih in storitvah;
 • kontaktiranja preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja v okviru preverjanja zadovoljstva.

7. Kako dolgo hranimo tvoje podatke?

Tvoji podatki se hranijo trajno. Kontaktni podatki se lahko hranijo za namene opredeljene v točki 6. do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani oz. do preklica tvojega privoljenja.

8. Kako varujemo tvoje podatke?

Vsi podatki v elektronski obliki se shranjujejo v naših podatkovnih centrih, na strežnikih v skladu s področno zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki zavezuje naše zaposlene delavce.

9. Katere pravice imaš in kako jih lahko uveljaviš?

Zagotavljamo ti uresničevanje spodaj opredeljenih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca po prejema tvoje zahteve. Rok za uresničevanje pravic si pridržujemo podaljšati za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. V kolikor nameravamo podaljšati rok te bomo o tem obvestili najkasneje v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo ti omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

(i)         pravica do dostopa do podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@ris-dr.si.

(ii)        pravica do popravka,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@ris-dr.si.

(iii)       pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«),

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@ris-dr.si.

(iv)       pravica do omejitve obdelave,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Obdelavo svojih osebnih podatkov lahko omejiš z zahtevo za omejitev obdelave, posredovano na elektronski poštni naslov info@ris-dr.si.

(v)        pravica do prenosljivosti podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga organizacija, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@ris-dr.si.

 (vi)      pravica do ugovora

Uporabnik, na katero se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

(vii) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posreduj na elektronski poštni naslov info@ris-dr.si ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

10. Spremembe politike zasebnosti

Med posodobitvami in širitvijo naših aktivnosti lahko Politiko zasebnosti spremenimo. Pridržujemo si pravico do sprememb kateregakoli dela Politike zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjena Politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na spletnih straneh organizacije.

11. Spremembe politike zasebnosti

 

Piškotki

Na spletni strani RIS Dvorec Rakičan uporabljamo piškotke:

 • Piškotki za namen analitiki
  Piškotki se uporabljajo za statistiko obiskanosti, ki jo merimo z orodjem Google Analytics.
 • Piškotki za namen prikaza naše lokacije na Google Maps
  Piškotki se uporabljajo za prikaz aplikacije Google Maps, s katero Vam prikažemo našo lokacijo in vam omogočimo izračun razdalje ali izpis navodil za navigacije.
 • Piškotek seje
  Piškotek seje se uporablja za prepoznavo vaših vnešenih podatkov na naši spletni strani. 

Z uporabo spletne strani RIS Dvorec Rakičan se strinjate z uporabo naših piškotkov. V kolikor piškotkov ne želite uporabljati, si te lahko izklopite v vašem spletnem brskalniku. Podrobna navodila za izklop piškotkov najdete v pomoči vašega spletnega brskalnika.

 

Ta različica Politike zasebnosti velja od 25. 5. 2018.

 EKSRP
ESRR