SI EN DE

Po MOČ za kakovostno življenje oseb z multiplo sklerozo

Multipla skleroza je kronična avtoimuna vnetna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. Bolezen pa obolelemu ne povzroča izzivov le na področju zdravja, temveč tudi na vseh drugih ključnih področjih življenja. Osebe z multiplo sklerozo se vsakodnevno srečujejo z grajenimi ovirami v objektih in nimajo enakega dostopa do dobrin in storitev na področju zdravstva, šolstva, zaposlovanja, stanovanja, prostočasnih aktivnosti itd.. Čeprav si pri premagovanju grajenih ovir lahko pomagajo s tehničnimi pripomočki in prilagojenimi vozili ter z odpravljanjem grajenih ovir (klančine, dvigala), te ne odpravijo vseh njihovih težav. Osebe z multiplo sklerozo se namreč vsakodnevno soočajo z neposredno in s posredno diskriminacijo na ključnih področjih življenja, kar povzroča socialno izključenost, odvisnost od drugih, revščino ipd.. Na diagnozo pa se odzivajo tudi same, ob tem pa potrebujejo strokovno pomoč. Aktivnosti, ki jih omogoča naš program, so za uporabnike brezplačne, odgovarjajo na njihove potrebe in so vsem enako dostopne.

Cilji programa:

Ključni cilj programa »Po MOČ za kakovostno življenje oseb z multiplo sklerozo« je z različnimi ukrepi prispevati k uresničevanju ciljev Akcijskega programa za invalide 2014-2021.

Cilj programa na področju zdravja in počutja je: ohraniti in izboljšati zdravje in počutje oseb z multiplo sklerozo. Cilj dosegamo s pomočjo terapije oz. aktivnosti s pomočjo konj in delavnicami na temo prehrane ter delavnicami na temo gibanja.

Cilj programa na področju vključevanja in znanja je omogočiti osebam z multiplo sklerozo kvalitetno in skupno preživljanje prostega časa ter pridobivanje novih znanj. Cilj uresničujemo s pomočjo izvedbe različnih aktivnosti: vožnja s kočijo, sprehodi po parku, računalniški tečaji, fotografski tečaji, potopisna predavanja, kuharski tečaji, lončarske delavnice…

Cilj programa na področju opolnomočenja in podpore je pomagati osebam z multiplo sklerozo pri soočanju z diagnozo in iskanju rešitev za izzive na ključnih področjih življenja. Cilj dosegamo s pomočjo nudenja psiho-socialne pomoči v okviru individualnih in skupinskih pogovorov.

Program je namenjen:

ohranjanju socialnih veščin oseb z multiplo sklerozo. Prizadevamo si za ohranjanje in izboljšanje zdravja in počutja oseb z multiplo sklerozo in s tem za njihovo neodvisnost. Spodbujamo enake možnosti oseb z multiplo sklerozo na vseh področjih življenja in ohranjanje njihove socialne vključenosti. Tako je program namenjen vsem osebam z multiplo sklerozo, ki si tudi same prizadevajo za doseganje omenjenih ciljev.

Poslovne (uradne) ure programa so naslednje:

ponedeljek

od 12.00 do 16.00

torek

od 8.00 do 12.00

sreda

od 12.00 do 16.00

četrtek

od 8.00 do 12.00

petek

od 8.00 do 12.00

in po dogovoru

 

*Terapije s pomočjo konj se v poletnih mesecih zaradi vročine izvajajo zgodaj dopoldne ali pozno popoldne.

Za več informacij smo vam na voljo preko:

- elektronske pošte: tadeja@ris-dr.si,

- telefonske številke: 02 535 18 93.

Program Po MOČ za kakovostno življenje oseb z multiplo sklerozo sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne.
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR