SI EN DE

ŽIVA DEDIŠČINA / LEBENDIGES ERBE

 

TEMATSKO PODROČJE

 • Ustvarjanje delovnih mest;
 • Razvoj osnovnih storitev;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave.

UKREP PO SLR

 • Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja;
 • Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture;
 • Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino;
 • Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

SPECIFIČNI CILJI OPERACIJE

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
 • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijskega udejstvovanja;
 • Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

OPIS OPERACIJE

S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja želimo s projektom Živa dediščina izoblikovati prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje. Z vrednotenjem in predstavitvijo raznolike in bogate kulturne ter etnološke zapuščine želimo ohraniti vrednote, ki oblikujejo podeželje takšno kakršno je, in hkrati vzpodbuditi razvoj podeželskega turizma na inovativen in pristen način.

Skupni izzivi operacije so ohranjanje kulturnih dobrin posameznih območij, zagotavljanje okoljske trajnosti ter omogočanje pristne kulturno-turistične izkušnje prebivalcem območij in obiskovalcem posameznih muzejskih točk, ki jih bomo vzpostavili tekom operacije. Z vzpostavitvijo koncepta Žive dediščine želimo na inovativen način obuditi spomin na preteklost, kar bomo med drugim dosegli z vključevanjem novih okolju prijaznih tehnologij in z oblikovanjem turistične ponudbe temelječe na avtentični izkušnji obiskovalca. Naša prioriteta je skrb za ohranjanje naravnega in kulturnega okolja podeželskega območja ter sodelovanje, ki temelji na razvoju pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo.

Koncept Žive dediščine med drugim zajema tudi povezovanje lokalnega prebivalstva. Slednje bomo omogočili v okviru delavnic in predavanj, s katerimi bomo poudarili pomen ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine podeželja ter pomembnost predstavitve skupne turistične ponudbe sodelujočih območij. Eden izmed ciljev projekta je tudi povečanje znanja in kakovosti storitev turističnih in kulturnih delavcev, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino na podeželju. Poseben poudarek bomo namenili tudi razvoju inovativnih podjetniških idej, ki bodo ugodno vplivale na trajnostni razvoj vključenih območij in predvsem na zmanjšanje števila brezposelnih.

 

ČAS IZVEDBE OPERACIJE

Začetek operacije: 1.9.2020

Zaključek operacije: 30.8.2022


PARTNERSTVO OPERACIJE

LAS Goričko 2020 (vodilni partner operacije sodelovanja LAS)

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

LAS Prlekija

LAG Schilcherland


UPRAVIČENCI DO SREDSTEV Z OBMOČJA LAS GORIČKO

RIS Dvorec Rakičan


FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Celotna vrednost operacije v EUR: 138.666,54 €

Znesek sofinanciranja v EUR: 99.996,43 €

 

Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

Do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP, lahko dostopate TUKAJ

Do spletne strani Programa razvoja podeželja lahko dostopate TUKAJProjektne novice

EKSRP
ESRR