SI EN DE

Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesemNaziv operacije: Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem (Podukrep 19.2)                                                     

Akronim operacije: Mali in VELIKI pesniki

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

UKREP PO SLR

Medgeneracijska druženja

SPECIFIČNI CILJ

Povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin

OPIS OPERACIJE

Prlekijo povezujejo skupno izročilo, bogata naravna in kulturna dediščina in kot najmočnejša povezava, jezik. Da bi vse to povezali v celoto smo se projektni partnerji odločili, da osnujemo operacijo Mali in VELIKI pesniki z namenom spodbujanja različnih generacij, predvsem pa osnovnošolskih otrok, k ustvarjanju pesmic v rimah. Otroci bodo v svojih pesmih opisovali lokalne turistične in kulturne znamenitosti območja LAS Prlekija, seznanili pa se bodo tudi z legendami, posvetili in pričevanji babic in dedkov o kulturnih in naravnih znamenitostih.    

Območje LAS Prlekija bo z operacijo Mali in VELIKI pesniki postalo bogatejše za novo inovativno pesniško zbirko, v kateri bodo zbrane pesmi o lokalnih in kulturnih znamenitostih in bo delo tako mladih kot tudi starejših prebivalcev območja LAS Prlekija. Tovrstne pesniške zbirke, pri ustvarjanju katere bi se med seboj povezale različne generacije, na območju LAS Prlekija še ni. Največjo vrednost bo pesniški zbirki dal njen nastanek, ki bo krepil medgeneracijsko sodelovanje, prav tako pa bo prebivalce območja LAS Prlekija opominjal na bogato kulturno dediščino, ki dokazuje, da med seboj lahko poveže različne generacije in predstavlja navdih za umetniško ustvarjanje. Tako se bo tekom nastanka pesniške zbirke in skozi projektne aktivnosti krepilo medgeneracijsko sodelovanje in druženje, priložnost za umetniško ustvarjanje skozi poezijo pa bodo dobili tudi tisti iz najbolj marginalnih skupin. Z vključevanjem le-teh v projektne aktivnosti se bodo razvile tudi pomembne socialne in druge veščine, ki so relevantne za vsesplošno blaginjo življenja vseh ciljnih skupin.

Skozi projektne aktivnosti, predvsem skozi kreativne in medgeneracijske delavnice, si bomo projektni partnerji prizadevali tudi za povečanje in krepitev solidarnosti med mladimi, odraslimi in starejšimi. Vzdrževanje solidarnosti je v današnjem času še kako pomembna za sobivanje generacij in medgeneracijskega sodelovanja. 

NAMEN OPERACIJE

Z operacijo Mali in VELIKI pesniki bomo prispevali k močnejši povezanosti ljudi in organizacij na območju LAS Prlekija ter k izboljšanju kvalitete življenja, ohranjanju naravnih virov in kulturne dediščine ter h krepitvi medgeneracijske solidarnosti.

CILJI OPERACIJE

Povečanje solidarnosti na območju LAS.

Povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin.

REZULTATI OPERACIJE

Novi inovativni produkti za izboljšanje položaja ranljivih ciljnih skupin na območju LAS Prlekija.

Izvedba kreativnih in medgeneracijskih delavnic.

Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov.

Izvedba dogodka na temo medgeneracijskega sodelovanja.

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

 Začetek operacije: 1. april 2022

Zaključek operacije: 31. maj 2023

VODILNI PARTNER OPERACIJE

Občina Apače

PARTNERJI OPERACIJE

Zavod za izobraževanje, šport, kulturo in turizem Ma-Kole, PE Apače

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Studioefekt, programiranje in svetovanje Dejan Razlag s.p.

FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 40.607,04 €

Znesek sofinanciranja (EUR) 80%: 30.725,34 

POVEZAVE

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

LAS Prlekija 

Operacija je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 Projektne novice

EKSRP
ESRR