SI EN DE

VITALna in z naravo povezana STARost!Naziv operacije: VITALna in z naravo povezana STARost! (Podukrep 19.2)

Akronim operacije: VITAL&STAR

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

UKREP PO SLR

Vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje in socialne storitve.

SPECIFIČNI CILJ

Povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin.

OPIS OPERACIJE

Z operacijo sodelovanja »VITAL&STAR« bomo sodelujoči partnerji obravnavali problematiko zdravja ranljivih ciljnih skupin območja LAS Prlekija, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na ostarele in skozi medgeneracijsko sodelovanje tudi na mlade. Zdravje prebivalstva je osnova za kvalitetno bivanje. Že stari Grki so namreč dejali, da ne smemo pozabiti na zdravje in telesno dejavnost tudi med staranjem. Način življenja v sodobni družbi zaznamuje razpad medgeneracijske povezanosti, saj je vedno več individualizma in samozadostnosti, ostareli pa postajajo slabotni in izrinjeni na rob družbenega dogajanja. Glavni cilj našega sodelovanja je zato povečati število aktivnosti oz. programov za ostarele in mlade, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na urbanih območjih LAS Prlekija. Posebno pozornost bomo namenili zdravju in zdravemu načinu življenja ostarelih, ki bodo skozi medgeneracijske delavnice pridobili nova znanja in izkušnje, izboljšalo se bo tudi stanje družbenega življenja med ranljivimi skupinami, ustvarila se bo medsebojna povezanost, solidarnost in sožitje. Obogatena rekreacijska infrastruktura v občini Veržej bo prispevala k izboljšanju zdravja ostarelih ter drugih ranljivih skupin, prav tako pa bo omogočala aktivno preživljanje prostega časa v naravi, tako za ostarele kot za mlade.

NAMEN OPERACIJE

Namen operacije je, da skozi medsektorski in medgeneracijski pristop predvsem ostarele in tudi mlade na območju LAS Prlekija seznanimo z aktivnim in zdravim načinom življenja in jim ponudimo znanje, pri čemer bodo skozi različne aktivnosti spoznali aktivni in družbeni utrip območja LAS Prlekija. Vse to bomo dosegali skozi sodelovanje med partnerji, ki prihajajo iz različnih sektorjev, ter s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja.

CILJI OPERACIJE

Povečanje solidarnosti na območju LAS.

Povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin

REZULTATI OPERACIJE

Vzpostavitev t. i. gibalnice za vse starosti.

Izvedba delavnic in enodnevnih taborov na temo aktivnega in zdravega načina življenja ostarelih in mladih prebivalcev LAS Prlekija

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

 Začetek operacije: 1. januar 2022

Zaključek operacije: 31. december 2022

VODILNI PARTNER OPERACIJE

Občina Veržej

PARTNERJI OPERACIJE

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

Mikrokozmos, permakulturno načrtovanje in udejanjanje, Tomislav Gjerkeš s.p.

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 67.566,24 €

Znesek sofinanciranja (EUR) 80%: 49.895,54 

POVEZAVE

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

LAS Prlekija


Operacija je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).Projektne novice

EKSRP
ESRR