SI EN DE

FKÜPER za boljše okolje


Naziv operacije: FKÜPER za boljše okolje (Podukrep 19.2)

Akronim operacije: FKÜPER

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

Varstvo okolja in ohranjanje narave

UKREP PO SLR

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

SPECIFIČNI CILJ

Prilagajanje podnebnim spremembam. Povečana poraba obnovljivih virov in povečanje učinkovitosti rabe energije.

OPIS OPERACIJE

Z operacijo FKÜPER za boljše okolje rešujemo in nagovarjamo številne izzive iz SLR LAS Prlekija za obdobje 2014–2020, najbolj pa izzive na področju varovanja okolja in ohranjanja narave. Tako z operacijo spodbujamo uporabo obnovljivih virov energije ter učinkovito rabo energije, prav tako skrbimo za osveščanje o pomenu varovanja okolja med vsemi generacijami, predvsem pa med osnovnošolskimi otroki. Glavni cilj naše operacije je varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Vse aktivnosti operacije so tako naravnane k temu, da spodbujajo prebivalce območja LAS Prlekija k skrbi za boljše okolje ter k uporabi obnovljivih virov energije. V sklopu operacije bomo tako izvedli en pilotni projekt s področja uporabe obnovljivih virov energije.

Operacija bo imela dolgotrajne učinke na področju energetske učinkovitosti in na področju uporabe obnovljivih virov energije. To bomo zagotovili z investicijo na občini Križevci, z izdelanimi idejnimi zasnovami ter z delavnicami na osnovnih šolah. Predvsem s slednjim bomo poskrbeli, da se skrb za okolje in naravne vire prenese tudi na mlajše generacije.

CILJI OPERACIJE

Glavni cilji operacije so jasno določeni, izkazujejo merljive parametre, ter jih lahko konkretno opredelimo, kot:

- privarčevanih 25,11 t CO2 iz fosilnih goriv

- privarčevanih 90.000 kWh iz fosilnih goriv

- 37 trajnih uporabnikov rezultatov operacije.

- promocijsko – animacijski članek v mediju

- sporočilo za medije

- izveden projekt

- 8 idejnih zasnov zamenjave vira ogrevanja

- 5 delavnic na temo energetskega opismenjevanja.

REZULTATI OPERACIJE

Znižanje CO2 emisij iz fosilnih goriv na letnem nivoju.

Trajni uporabniki rezultatov operacije.

Izdelane idejne zasnove zamenjave vira ogrevanja.

Izvedene delavnice na temo energetskega opismenjevanja v osnovnih šolah na območju LAS Prlekija.

Izvedena investicija v ogrevalni sistem na toplotno črpalko.

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

 Začetek operacije: 1. junij 2022

Zaključek operacije: 31. maj 2023

VODILNI PARTNER OPERACIJE

Občina Križevci

PARTNERJI OPERACIJE

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Lokalna energetska agencija za Pomurje, LEA Pomurje

M-Energetika d.o.o., PE Ljutomer

FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 73.483,38 €

Znesek sofinanciranja (EUR) 80 %: 49.737,00 € 

POVEZAVE

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

LAS Prlekija

Operacija je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).EKSRP
ESRR