MLADINSKI CENTER RISKO

PODJETNIŠTVO

PODJETNIŠTVO

  • POSLANSTVO

Pomagati mladim, da razvijejo spretnosti, stališča in sposobnosti, da sprejmejo odgovornost za svoje življenje in materialno eksistenco, ter jim pomagati, da obenem tudi razumejo, da so del širše družbe in da pri razvoju le-te morajo tudi aktivno sodelovati. Pri tem je poudarek na osebnem razvoju mladih, saj lahko ti le tako prepoznajo, kaj si v življenju želijo in se naučijo, kako svoje želje in cilje na družbeno odgovoren način tudi doseči (eko-socialno podjetništvo, zeleno podjetništvo).

 

  • ZAKAJ ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO?

Danes imamo čedalje več brezposelnih mladih, in vse manj in manj delovnih mest, za katera lahko ti tekmujejo. Poleg tega večina mladih za to, da si zagotovi preživetje in da dobi vsaj nek občutek neodvisnosti, opravlja delo, pri katerem ne uživa.
Sami želimo spodbuditi mlade ljudi, da se soočijo s trenutnim položajem, da odkrijejo v čem so dobri (s posvetovanjem in sodelovanjem v naših projektih), ter da razvijejo znanja in spretnosti, ki jih bodo potrebovali v svoji službi. Mladim ne želimo pomagati le pri iskanju dela, ampak si tudi želimo, da bi s svojim delom, kot aktivni člani skupnosti, prispevali k trajnostnemu razvoju družbe.

  • ZAKAJ MLADI?

Ker imajo ogromno energije, s pomočjo katere, če jo znajo pravilno usmeriti in uporabiti, lahko dosežejo neverjetne rezultate. Ker so kreativni in polni novih idej in se ne bojijo poskusiti nekaj novega ter se učiti iz lastnih napak. Ker od samega začetka ustvarjajo svojo kariero, in če začnejo graditi v pravo smer, z družbeno odgovornim obnašanjem, lahko znatno prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe. Ker so mladi temelj za prihodnost naše družbe.

 

  • PODROČJA DELOVANJA

SREDNJEŠOLCI
- Pomoč mladim pri oblikovanju njihovih življenjskih ciljev, poti in pri usmerjanju razvoja njihove kariere v tej smeri.
- Pomoč mladim, da po končani srednji šoli začnejo razvijati svoje podjetniške ideje.
- Izobraževanje o zelenem podjetništvu in učenje o tem, da imajo posamezna dejanja posledice za družbo kot celoto.

MLADI OD 18 DO 30 LETA
- Pomoč mladim pri razvoju znanj, spretnosti in odnosov, potrebnih za določeno delovno mesto.
- Pomoč pri vključevanju (preko prostovoljnega dela) v različne projekte, kjer lahko razvijajo svoje podjetniške spretnosti in pridobivajo nove izkušnje.
- Mladim nudimo pomoč, da svoje ideje, ki so v skladu z našim poslanstvom in vizijo, pretvorijo v prakso.
- Skozi individualno svetovanje in delo na projektih, jim pomagamo pri odkrivanju njihovih želja in ciljev in pri iskanju dela v tej smeri.
- Pomoč pri razvijanju vodstvenih sposobnosti, s pomočjo katerih lahko postanejo nosilci trajnostnega razvoja družbe.

MLADI Z MANJ MOŽNOSTMI
- Nudimo jim pomoč, da postanejo aktivni državljani in da prispevajo k razvoju lokalne skupnosti.
- Skozi različne eko-socialne inovacije jim omogočamo samozaposlitev.
- Dajemo jim občutek nadzora nad lastnim življenjem.

MLADI TALENTI

- Iskali bomo mlade talente na področju podjetništva in jih spodbujali pri razvijanju nadarjenosti.

 

Prostovoljna vključitev v Mladinski center RISKO je brezplačna a vendar se izplača! Je garancija, da tvoje življenje postane aktivno.

* Z vključitvijo v Mladinski center RISKO ne prevzameš nobenih obveznosti, dolžnosti in s tem niso povezane nobene pravice.

Posredovani osebni podatki bodo uporabljeni zgolj in samo v namene informiranja o aktivnostih Mladinskega centra RISKO.

 

MLADINSKI CENTER RISKO je v letih 2016 in 2017 ter 2018 in 2019 sofinanciran s strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

                    

 

 

 

Prijavnica MLADINSKI CENTER RISKO*OBVEZNI PODATKI

Na vrh strani