MLADINSKI CENTER RISKO

KULTURA

KULTURA

 

  • POSLANSTVO

Mladim omogočiti, da predstavijo svoje glasbene, literarne, likovne in druge umetniške ideje in izdelke.

  • ZAKAJ KULTURA?

Posameznik se od rojstva naprej vključuje v kulturne okvire neke družbe. Kultura torej predstavlja način življenja pripadnikov neke družbe. Sedanji procesi globalizacije po eni strani omogočajo čedalje več možnosti in priložnosti za medkulturne stike, na drugi strani pa prihaja do poenotenja, izginjanja oz. brisanja kulturnih posebnosti posamezne družbe. Temelj kulturnih pravic je načelo, da lahko vsakdo svobodno izraža pripadnost svojemu narodu, goji ter izraža svojo kulturo, uporablja svoj jezik in pisavo. Kulturne pravice so sklop kolektivnih človekovih pravic, ki pripadajo pripadnikom skupin, ki jih povezuje skupna vera, narodnost, etnična ali jezikovna pripadnost.

  • ZAKAJ MLADI?

Ker je pomembno, da jim damo priložnost da se izrazijo. Ker so ustvarjalni, kreativni, izvirni in drzni. Ker z izmenjavo izkušenj in doživetij ter spoznavanjem različnih kultur pridobivajo ideje za nove izzive, spoznavajo in odkrivajo nove, še neodkrite, drugačne ideje in poglede na svet. Ker tako razvijajo tudi kritično mišljenje.

  • PODROČJA DELOVANJA

MLADI
- Vključevanje v različne projekte s področja kulture.
- Nudenje prostora za srečevanje mladih in za predstavitev njihovih idej in projektov.
- Pomoč pri organizaciji razstav, pri pripravi potopisnih in gledaliških predstav, plesnih in glasbenih nastopov …
- Spodbujanje potrebe po izražanju in želje po spoznavanju drugih kultur (preko delavnic, predavanj) ter tako mladim popestriti vsakdanjik in jim omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa.

MLADI TALENTI

- Iskali bomo mlade talente na področju kulture in jih spodbujali pri razvijanju nadarjenosti.

 

Prostovoljna vključitev v Mladinski center RISKO je brezplačna a vendar se izplača! Je garancija, da tvoje življenje postane aktivno.

* Z vključitvijo v Mladinski center RISKO ne prevzameš nobenih obveznosti, dolžnosti in s tem niso povezane nobene pravice.

Posredovani osebni podatki bodo uporabljeni zgolj in samo v namene informiranja o aktivnostih Mladinskega centra RISKO.

MLADINSKI CENTER RISKO je v letih 2016 in 2017 ter 2018 in 2019 sofinanciran s strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

                    

 

 

Prijavnica MLADINSKI CENTER RISKO*OBVEZNI PODATKI

Na vrh strani