MLADINSKI CENTER RISKO

MEDIJI IN INTERNET

MEDIJI IN INTERNET

 

  • POSLANSTVO

Izobraževati in osveščati mlade o pomenu informacij in o medijih ter jih medijsko opismenjevati – jih opozarjati, da morajo vsebine, ki jih najdejo v medijih, kritično analizirati, in si šele na podlagi tega ustvariti svoje mnenje ali sprejeti določene odločitve. Mladim želimo torej pomagati pri prepoznavanju medijske kakovosti, obenem pa jih tudi spodbuditi, da postanejo aktivni sporočevalci in ustvarjalci medijskih vsebin.

 

  • ZAKAJ MEDIJI IN INTERNET?

Tehnični razvoj v zadnjih desetletjih je povzročil pravo revolucijo pri razvoju medijev. Preko časopisov, revij, domačih in tujih radijskih postaj in televizijskih kanalov ter interneta lahko danes v trenutku najdemo in pridobimo ogromno različnih informacij ter vsebin. Pridobivanje in razširjanje informacij, sporočanje in objavljanje različnih vsebin je, zahvaljujoč novim informacijskim in komunikacijskim tehnologijam, v današnji digitalni dobi torej veliko lažje in hitrejše, kot je bilo še ne dolgo nazaj. Vendar pa to s sabo prinaša tudi nove izzive in vprašanja, povezana z varnostjo.

 

  • ZAKAJ MLADI?

Zaradi medijske zasičenosti sodobnih družb in velikega vpliva medijev na življenje posameznika, je pomembno, da že otroke izobražujemo in jih opozarjamo, da morajo informacije, vsebine in sporočila, ki jim jih posredujejo mediji, kritično analizirati in ocenjevati.

 

  • PODROČJA DELOVANJA

OSNOVNOŠOLCI
- Poučevanje tako o pozitivnih kot o negativnih vplivih medijev, s posebnim poudarkom na internetu.
- Spodbujanje k prepoznavanju različnih mnenj, argumentov in vrednot v medijskih vsebinah in k lastnemu izražanju mnenj, oblikovanju stališč …

SREDNJEŠOLCI
- Vključevanje v projekte s področja medijev.
- Oblikovanje in izdajanje glasila »Risko«.

MLADI TALENTI

-Iskali bomo mlade talente na področju medijev in jih spodbujali pri razvijanju nadarjenosti.

 

 

Prostovoljna vključitev v Mladinski center RISKO je brezplačna a vendar se izplača! Je garancija, da tvoje življenje postane aktivno.

* Z vključitvijo v Mladinski center RISKO ne prevzameš nobenih obveznosti, dolžnosti in s tem niso povezane nobene pravice.

Posredovani osebni podatki bodo uporabljeni zgolj in samo v namene informiranja o aktivnostih Mladinskega centra RISKO.

 MLADINSKI CENTER RISKO je v letih 2016 in 2017 ter 2018 in 2019 sofinanciran s strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

                     

 

 

Prijavnica MLADINSKI CENTER RISKO*OBVEZNI PODATKI

Na vrh strani