SI EN DE

O NAS

RIS Dvorec Rakičan ima kot javna regionalna institucija nalogo regionalnega delovanja ter usklajevanja z ostalimi ključnimi akterji v regiji na području izobraževanja, raziskovanja, socialnega področja, mladinskega dela in trajnostnega razvoja z vključevanjem naravne in kulturne dediščine s ciljem dviga kvalitete življenja skupnosti in posameznika na regionalnem nivoju.

Kot dinamična in prilagodljiva institucija, odprta za spremembe, sledimo različnim lokalnim, regionalnim, nacionalnim in evropskim strategijam, pri čemer skozi številne nacionalne, čezmejne in transnacionalne projekte razvijamo inovativne rešitve in trajnostne pristope k izboljšanju trajnostnega razvoja na vseh nivojih.

 

PISARNA: FINANCE, KADRI,
KONFERENCE IN 
SOCIALNI
PROGRAMI

Vodja finančnih in splošnih zadev:
Sabina Kerec, višji svetovalec
T: + 386 (0) 2 535 18 97
M: +386 (51) 385 054
E: sabina@ris-dr.si

 

PISARNA: SOCIALNI PROGRAMI,
CENTER ZA DRUŽINE                                                 

Vodja projektov na socialnem področju
Tadeja Horvat, višji svetovalec
T: + 386 (0) 2 535 18 93
E: tadeja@ris-dr.si

Doris Novak, projektni vodja
T: + 386 (0) 41 319 674
E: zzrom@ris-dr.si


Helena Krajnc
T: + 386(0) 2 535 18 94
E: helena@ris-dr.si

 

KUHINJA


Vodja kuhinje:
Saša Tompa
T: +386 (0) 51 261 557
E: sasa.tompa@ris-dr.si

Suzana Grlec, kuharica
T: + 386 (0) 2 535 18 97
info@ris-dr.si

Patricija Feher, kuharica
T: + 386 (0) 2 535 18 97
info@ris-dr.si

 

KONJENIŠKI CENTER

 

Vodja konjeniškega centra:
Aleša Bagari, jahalna učiteljica in projektni vodja
T: + 386 (0) 51 482 484
E: alesa@ris-dr.si

 

SVET ZAVODA:                             

mag. Mojca Breščak

dr. Petra Cajnko

Franc Kramar

Uroš Bagari

Aleša Bagari, predstavnica zaposlenih

 

PROJEKTNA PISARNA

 

Vodja Interreg SI-AT projektov:
Katarina Jerebic, projektni vodja mednarodnih projektov
T: + 386 (0) 2 535 18 96
E: katarina@ris-dr.si

Vodja Interreg SI-HU in SI-AT projektov in Interreg Central Europe, Interreg Danube projektov:
Nina Biro, projektni vodja mednarodnih projektov
T: + 386(0) 2 535 18 95
E: nina@ris-dr.si

Kaja Cigut, koordinator LAS projektov

T: + 386 (0) 2 535 18 96

 E: kaja@ris-dr.si 

Vodja Interreg SI-HR projektov in LAS projektov 
Natalija Cigut, projektni vodja mednarodnih projektov- trenutno odsotna
T: + 386 (0) 2 535 18 95
E: natalija@ris-dr.si

mag. Tatjana Buzeti,  direktorica
T: + 386 (0) 2 535 18 98
M: + 386 (0) 41 797 508
E: tatjana.buzeti@ris-dr.si

 

TURISTIČNA PISARNA

Aljoša Obal 

aljosa@ris-dr.si 
T: + 386 (0) 2 535 18 91
E: booking@ris-dr.si

Mario Horvat, organizator programov 
 T: + 386 (0) 2 535 18 91
E: mario@ris-dr.si

Nina Kuhar, organizator programov - trenutno odsotna
T: + 386 (0) 2 535 18 91
E: nina.kuhar@ris-dr.si

 

Monika Novak, organizator programov - trenutno odsotna
T: + 386 (0) 2 535 18 91
E: booking@ris-dr.si

  

KAVARNA IN GOSTILNA

Vodja gostinstva:
Benjamin Režonja 
T: +386 (0) 51 261 557
E: gostinstvo@ris-dr.si; benjamin@ris-dr.si

 

VZDRŽEVANJE

Vodja vzdrževanja:
Patrik Osko, vodja vzdrževanja
T: + 386 (0) 2 535 18 97
vzdrzevanje@ris-dr.si

 

 

 

 

 

 

 

 • Podrobne informacije

  RIS Dvorec Rakičan
  Lendavska ulica 28, Rakičan
  9000 Murska Sobota
  Telefon: +386 (0) 2 535 18 96
  Fax: +386 (0) 2 535 18 97
  E-mail naslov: info@ris-dr.si
  Davčna številka: SI36541028
  Matična številka: 1900145000
EKSRP
ESRR