Aktualno

VABILO na XV. mednarodno strokovno-znanstveno konferenco EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI 2020

VABILO na XV. mednarodno strokovno-znanstveno konferenco EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI 2020

V A B I L O

na XV. mednarodno strokovno-znanstveno konferenco na temo

»EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI«,

ki bo potekala od 30. 03. do 01. 04. 2020

v RIS Dvorcu Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) ali s posterjem (plakatom) udeležite XV. mednarodne strokovno-znanstvene konference »EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI«. S konferenco nagovarjamo različne strokovnjake, med drugim s področja pedagoške prakse, katerih skupna tematika je okoljska vzgoja in sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja.

Eden izmed pomembnih ciljev XV. mednarodne strokovno-znanstvene konference bo prispevek k sodobnim metodam in oblikam dela, ki bodo dobra osnova in motivacija za okoljsko ozaveščeno znanje.

Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije in tujine, uradni jeziki bodo slovenski, angleški, nemški, hrvaški in srbski. Izdan bo zbornik konference oz. bilten, kjer bodo zbrani prispevki in povzetki posterjev.

 

Tematski sklopi v okviru XV. mednarodne strokovno-znanstvene konference »Ekologija za boljši jutri« so:

Ekološke vsebine in trendi v vzgojno izobraževalnih programih (pomen elementov vzgoje in izobraževanja pri obravnavi ekoloških in okoljevarstvenih vsebin, znanstvene raziskave na področju poučevanja o ekoloških vsebinah, formalne in neformalne oblike izobraževanja o ekoloških temah, interdisciplinarni pristopi pri učenju in poučevanju o ekoloških temah, primeri dobre pedagoške prakse o obravnavi ekoloških vsebin itd.);

Trajnostni izzivi sodobnega sveta (ohranjanje in upravljanje naravnih virov, interakcija socialno-ekonomskega razvoja in okoljskih izzivov, vplivi podnebnih sprememb na družbo in okolje itd.);

Agroekologija / ekoturizem (pridelava hrane na trajnostno in ekološko sprejemljiv način, spodbujanje turizma, zeleni, trajni ali ekološko vzdržljivi turizem, itd.).

 

Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 09. 03. 2020. V primeru, da se odločite za sodelovanje, OBVEZNO izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete spodaj na tej strani.

Navodila za pripravo pisnega prispevka / plakata oz. posterja:

 - Znanstveni prispevek: obsegati mora minimalno 8 do maksimalno 16 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (skupno v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk 12 pt (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 10 pt), presledek med vrsticami je 1,2 pt, vso slikovno gradivo mora biti prikazano v sivinah. Pomembno: vsak avtor / soavtor lahko na konferenco prijavi največ 1 prispevek. Znanstveni prispevki morajo biti napisani v celoti v angleškem jeziku. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Natančnejša navodila najdete TUKAJ.

 - Strokovni prispevek: obsega do 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12 pt, presledek med vrsticami pa 1,15 pt), strokovnega prispevka ni potrebno napisati po točno določeni metodologiji. Pomembno: vsak avtor / soavtor lahko na konferenco prijavi največ 1 prispevek. Natančnejša navodila za pripravo strokovnih prispevkov najdete TUKAJ.

 - Plakat / poster: velikost posterja: A0 (84,1 x 118 cm), pisava: Times New Roman ali Arial, naslov posterja v obsegu max. 10 – 12 besed; velikost pisave naslova posterja: 100 pt, velikost pisave preostalega besedila posterja (20 do 24 pt), presledek med vrsticami pa 1,15 pt. Pomembno: vsak avtor / soavtor lahko na konferenco prijavi največ 1 poster. Natančnejša navodila za pripravo plakatov najdete TUKAJ

Za jezikovno korektnost prispevkov in posterjev so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. Vsak prispevek mora vsebovati poštni in elektronski naslov avtorja ter njegovo telefonsko številko.

 

Navodila za oddajo znanstvenega prispevka:

Vaš celoten znanstveni prispevek pričakujemo najkasneje do 09. 03. 2020. Znanstveni prispevki lahko obsegajo od 8 do maksimalno 16 strani z vsemi vključenimi zahtevanimi sestavnimi deli in morajo biti napisani v angleškem jeziku. V roku 7-ih dni boste prejeli povratno informacijo glede ustreznosti prispevka merilom znanstvenega prispevka. V primeru pomanjkljivosti boste dobili možnost izpopolniti prispevek do 23. 03. 2020. 

Navodila za oddajo strokovnega prispevka in plakata / posterjem:

V kolikor boste sodelovali s strokovnim prispevkom ali posterjem, nam najkasneje do vključno ponedeljka, 09. 03. 2020 na e-naslov: konferenca@ris-dr.si pošljite povzetek vašega pisnega prispevka ali posterja z naslovom teme v slovenskem in angleškem jeziku ter ključnimi besedami, skupno v maksimalnemu obsegu 250 besed. Vaš celoten strokovni prispevek pričakujemo najkasneje do 23. 03. 2020.

Poster pričakujemo na dan konference, najmanj pol ure pred pričetkom programa na dan konference.

 

Program mednarodne znanstvene konference bo dostopen od 23. 03. 2020. Želje glede umestitve na program bomo sprejemali izključno 16. 03. 2020 preko e-pošte: konferenca@ris-dr.si. Kasnejših želja žal ne bomo upoštevali. Pridružujemo si pravico do sprememb programa. 

Vsak avtor lahko na konferenco prijavi ter na njej sodeluje le z enim prispevkom (strokovni/znanstveni/plakat).

 

Kotizacija za udeležbo s prispevkom (znanstveni/strokovni) ali posterjem

159,00 EUR (22 % DDV ni vključen).

Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom/posterjem zajema

Udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v izdanem gradivu, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference.

Kotizacija za udeležbo brez prispevka

98,00 EUR (22 % DDV ni vključen).

Cena kotizacije za udeležbo brez prispevka zajema

Udeležbo na konferenci, strokovno gradivo v e-obliki, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference.

 

 

 Popusti

- v primeru, da sta iz iste organizacije 2 ali več udeležencev in je plačnik organizacija, se obračuna 15 % popust na skupni znesek

- v primeru soavtorstva se kotizacija za udeležbo s prispevkom plača v celoti za prvega avtorja, vsak naslednji avtor pa plača kotizacijo za udeležbo brez prispevka

 

Način plačila

Najkasneje 7 dni pred konferenco znesek nakažete na naš TRR – RIS Dvorec Rakičan, odprt pri UJP Murska Sobota št. SI56 01280-6000001097.

Javni zavodi nam posredujejo naročilnice najkasneje 7 dni pred pričetkom konference. 

 Prenočišče

Ponujamo vam tudi možnost nočitev v eno-, dvo- in večposteljnih sobah. Za rezervacijo pokličite na tel. št.: 02 535 18 94 ali nas kontaktirajte preko e-pošte na: konferenca@ris-dr.si.

Hrana

Nudimo zajtrke, kosila in večerje po prednaročilu.

 

Slušatelje konference vljudno naprošamo, da se prijavijo preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si, kjer navedejo svoje podatke (ime in priimek, naslov, ustanova ter kontaktni podatki). Prijavnice slušateljem ni potrebno izpolnjevati. 

Vse dodatne informacije o mednarodni znanstveni konferenci lahko dobite:
- preko telefona na tel. št.: (02) 535 18 94,
- preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si.

 Vljudno vabljeni!

RIS Dvorec Rakičan

 

  PRIJAVNICA: EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI 2020







  STROKOVNI PRISPEVEK

  ZNANSTVENI PRISPEVEK

  PLAKAT


  Ekološke vsebine in trendi v vzgojno izobraževalnih programih

  Trajnostni izzivi sodobnega sveta

  Agroekologija / ekoturizem


  PRIJAVNICA: EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI 2020

  Na vrh strani