Aktualno

Vabilo na XI. mednarodno konferenco Prehrana, gibanje in zdravje

Vabilo na XI. mednarodno konferenco Prehrana, gibanje in zdravje

V A B I L O

na XI. mednarodno konferenco na temo

»PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE«,

ki bo potekala od 25. do 27. novembra 2020 v RIS Dvorcu Rakičan,

Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim pisnim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) udeležite XI. mednarodne konference z naslovom »PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE«, katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca bo potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem bodo svoje prispevke predstavili slovenski in tuji strokovnjaki ter znanstveniki.

Z mednarodno konferenco nagovarjamo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, gospodarstva, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na navedenih področjih.

Uradni jeziki bodo slovenski, hrvaški, srbski, nemški in angleški. Izdan bo strokovni zbornik, kjer bodo objavljeni celotni referati konference s povzetkom v tujem jeziku.

Tematski sklopi v okviru konference so:

PREHRANA  (smernice in kultura zdravega prehranjevanja in življenja, varna hrana, energijsko in hranilno uravnotežena hrana, varovalna in biološko sprejemljiva hrana, ekološka prehrana, športna prehrana, motnje hranjenja ipd.),

GIBANJE (z gibanjem do zdravja, aerobne in športne aktivnosti, redna in zmerna telesna dejavnost, gibanje v šoli, pomen rednega gibanja za otroke in mladostnike, terapevtske vadbe ipd.),

ZDRAVJE (medicinska stroka na področju prehrane in gibanja, zdravstveno varstvo in nega, bolezni in simptomi, varovanje zdravja in dejavniki tveganja, preventiva, ozaveščanje, alternativna medicina, promocija zdravja na delovnem mestu ipd.),

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE (pomen vzgojno izobraževalnih procesov na zdravje otrok in odraslih, zdrava prehrana v času odraščanja, prehrana v vzgojno izobraževalnih institucijah, učne metode in oblike pri športni vzgoji, pomen gibanja na vzgojo ipd.).

Prijava je možna do vključno 11. 11. 2020. Tisti, ki želite aktivno sodelovati, OBVEZNO izpolnite spodnjo prijavnico, kjer navedete, v kateri tematski sklop naj uvrstimo vaš pisni prispevek.

Navodila za pripravo prispevka:

Znanstveni prispevek: obsegati mora minimalno 8 strani  do maksimalno 16 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (vse v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk je 14 (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 10 pt), presledek med vrsticami je 1,2 pt). Znanstveni prispevki morajo biti napisani v angleškem jeziku. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Natančnejša navodila najdete TUKAJ.

- Strokovni prispevek: do 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12, presledek med vrsticami pa 1,15), ni ga potrebno napisati po točno določeni metodologiji. Vsak avtor/soavtor lahko prijavi le en prispevek. Natančnejša navodila za pripravo strokovnih prispevkov najdete TUKAJ.

Navodila za oddajo prispevka:

Znanstveni prispevek: vaš celoten znanstveni prispevek pričakujemo najkasneje do 11. 11. 2020 na e-naslov: konferenca@ris-dr.si. V roku 10-ih dni boste prejeli povratno informacijo glede ustreznosti prispevka merilom znanstvenega prispevka. V primeru pomanjkljivosti boste dobili možnost izpopolniti prispevek do 20. 11. 2020.

- Strokovni prispevek: v kolikor boste sodelovali s strokovnim prispevkom, nam najkasneje do 11. 11. 2020 na e-naslov: konferenca@ris-dr.si pošljite povzetek vašega pisnega prispevka z naslovom teme v slovenskem in angleškem jeziku ter ključnimi besedami, vse v maksimalnemu obsegu 250 besed. Vaš celoten strokovni prispevek pričakujemo najkasneje do 20. 11. 2020.

Čas trajanja predstavitve prispevka na mednarodni konferenci je 20 do 22 minut.

Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. Vsak povzetek in prispevek mora vsebovati poštni in elektronski naslov avtorja ter njegovo telefonsko številko. 

Program mednarodne konference bo dostopen od 23. 11. 2020. Svoje morebitne želje glede umestitve na program sprejemamo najkasneje do 11. 11. 2020 preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si, kasnejših želja glede umestitve na program žal ne bomo upoštevali. 

Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

Mednarodna konferenca bo potekala na način, da bo ustrezala pogojem napredovanja, ki so navedeni v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02,123/08,44/09 in 18/10), ki je stopil v veljavo s 1. 9. 2020.

Kotizacija za udeležbo s pisnim prispevkom:

 169,00 Eur (+ 22 % DDV)

Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom zajema:

udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v zborniku ali monografiji, strokovno gradivo v e-obliki, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference

Kotizacija za udeležbo brez prispevka:

98,00 Eur (+ 22 % DDV)

Cena kotizacije za udeležbo zajema:

udeležbo na konferenci, strokovno gradivo v e-obliki, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference

Popusti:

- v primeru, da je iz iste organizacije 2 ali več udeležencev in je plačnik le-ta, je 15 % popust na skupni znesek. Popust velja v primeru enkratnega nakazila.

- v primeru soavtorstva se kotizacija za udeležbo s prispevkom plača v celoti za prvega avtorja, vsak naslednji avtor plača kotizacijo za udeležbo brez prispevka

Način plačila:     

Najkasneje 7 dni pred konferenco, znesek nakažete na naš TRR – RIS Dvorec Rakičan odprt pri UJP Murska Sobota št. SI56 01280-6000001097.

Javni zavodi nam posredujejo naročilnice najkasneje 7 dni pred pričetkom konference. 

Prenočišče:

Ponujamo vam tudi možnost nočitve v eno-, dvo- in troposteljnih sobah. Za rezervacijo pokličite na tel. št.: 02 535 18 91 ali uredite po e-pošti na: booking@ris-dr.si. Možno je plačilo s turističnimi boni.

Hrana:

Nudimo zajtrke, kosila in večerje ob prednaročilu.

Slušatelje konference vljudno naprošamo, da se prijavijo preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si, kamor posredujejo svoje podatke (ime in priimek, naslov, ustanova ter kontaktni podatki). Spodnje prijavnice ni potrebno izpolnjevati.

Vse dodatne informacije o mednarodni konferenci lahko dobite:

- preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si

- preko telefona na tel. št. (02) 535 18 94

Glede na aktualne razmere glede koronavirusa v Sloveniji vas seznanjamo, da v RIS Dvorec Rakičan sprotno spremljamo navodila Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vlade RS ter skrbimo za ustrezno zaščito in ukrepe pred koronavirusom. V kolikor bodo razmere dopuščale bomo konferenco izvedli v RIS Dvorec Rakičan, v nasprotnem primeru, se bo konferenca izvedla on-line. 

Vljudno vabljeni! 

 

PRIJAVNICA Prehrana, gibanje in zdravje 2020STROKOVNI PRISPEVEK

ZNANSTVENI PRISPEVEK


PREHRANA

GIBANJE

ZDRAVJE

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE


Prijavnica

Na vrh strani