SI EN DE

RIS Dvorec Rakičan – regionalni partner evropske mreže EURODESK

Eurodesk je z januarjem 2017 razširil svojo mrežo regionalnih partnerjev  tudi na pomursko regijo. Tako se je RIS Dvorec Rakičan pridružil organizacijam, ki delujejo na področju informiranja mladih – brezplačni infoservis. Vloga regionalnega partnerja je v prvi vrsti mladim posredovati informacije o priložnostih za mobilnost mladih v Evropi in informacije o evropski mladinski politiki ter s tem spodbujati participacijo mladih.

Ker izvajamo aktivnosti, ki naslavljajo ključno skupino mladih, je velik del naših programov namenjen mladim in predvsem njihovi aktivaciji. Zaznana potreba po kakovostnem podajanju informacij o priložnostih za mobilnost mladih v Evropi, izmenjava informacij, pridobitev novih znanj in kompetenc za uspešno delo z mladimi ter prenos dobrih praks v lokalno okolje, so temelji h katerim težimo, zato smo se pridružili Eurodeskovi mreži regionalnih partnerjev za območje Pomurja. Na ta način bomo mladim omogočili dostop do informacij v njihovem lokalnem okolju.

Pri našem delu skrbimo zato, da so mladi aktivno vključeni v vse faze izvedbe mladinskih projektov, katerih nosilci smo.  Imamo dobro mednarodno mrežo partnerjev, ki se ukvarjajo z delom z mladimi kar nam omogoča sodelovanje pri različnih skupnih projektih in programih s partnerji iz praktično vse držav EU in tudi širše ter tudi širok spekter različnih informacij za mlade in za mladinske delavce.

Vabljeni, da se obrnete na Eurodesk partnerja v svoji regiji s svojimi vprašanji o evropskih priložnostih za mlade!

 

O Eurodesku

Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo – mladinskim informatorjem in voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji. 

Deluje kot mreža, ki jo danes sestavlja že 33 nacionalnih Eurodesk partnerjev, podporna koordinacijska pisarna v Bruslju ter več kot 1800 regionalnih in lokalnih partnerskih mladinskih organizacij po vsej Evropi. V Sloveniji Eurodesk deluje od leta 2001.

Eurodesk ponuja informacije o evropskih priložnostih za mlade na področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih – na primer o prostovoljstvu ali izmenjavah v tujini, študiju in pripravništvih v tujini, kako poiskati evropsko sofinanciranje in kontakte, aktualnih mednarodnih natečajih za mlade ... 

Informiranje mladih

Eurodesk ponuja sveže in preverjene informacije, ki se dotikajo naslednjih glavnih področij:

  • mobilnost mladih: delo v tujini, študij v tujini, prostovoljstvo, natečaji, razpisi, programi za sofinanciranje projektov, pripravništva, usposabljanja na področju mladinskega dela, dogodki za mlade (v novicah)
  • mladinska politika EU: aktualne teme strukturiranega dialoga z mladimi, predsedovanj Svetu EU, tematskih Evropskih let, raziskav o mladih in aktualni dogodki mladinske politike EU …
  • viri o EU: viri in nadaljnje povezave, kjer lahko mladi najdejo informacije o EU ali se o EU na zabaven način izobražujejo preko iger in kvizov ...

Podpora pri iskanju mednarodnih partnerjev za izvedbo mladinskih projektov

Eurodesk v okviru svojih dejavnosti ponuja tudi podporo pri iskanju partnerjev za mednarodne mladinske projekte, predvsem v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji. Vaše povpraševanje za iskanje mednarodnih partnerjev v angleškem jeziku pošljite na info@eurodesk.siki ga bodo razposlali po mreži Eurodeskovih nacionalnih in regionalnih partnerjev, v katero je vključenih že več kot 1800 organizacij. 

V povpraševanje vključite vaše kontaktne podatke, z organizacijami oz. mladimi iz katerih držav želite sodelovati, vrsto in tematiko projekta, termin projekta, kratek opis projekta in datum do katerega zbirate interes.

Kanali informiranja

Spletna stran www.eurodesk.si

Spletna stran, ki deluje v okviru spletne strani Zavoda Movit. Namenjena je predvsem akterjem na področju informiranja mladih in ponuja informacije o aktualnih natečajih, razpisih, dogodkih na področju mladine ter mladinske politike, vire in publikacije, ki jih lahko informatorji vključijo v svojo ponudbo informacij ter napotke, publikacije, primeri dobrih praks, ki lahko informatorjem služijo pri izboljševanju kakovosti svojega dela.

Tu so objavljeni tudi projekti, ki jih izvaja Eurodesk Slovenija in informacije o nacionalni mreži Eurodesk Slovenija.

Evropski mladinski portal

Evropski mladinski portal je osrednji portal Evropske komisije, namenjen mladim med 13 in 30 let in predstavlja vstopno točko do evropskih informacij za mlade. Na Evropskem mladinskem portalu najdete aktualne novice in dogodke, zanimive za mlade, preko Evropskega mladinskega portala pa lahko mladi postavijo tudi svoje vprašanje. Osrednja usmeritev portala je Evropska strategija za mlade, vsaka izmed osmih tem strategije je razdeljena na tri podteme, o katerih so na voljo prispevki za vsako državo posebej (28 držav članic EU, Islandija, Makedonija, Turčija in Švica). 

Slovenske strani Evropskega mladinskega portala so dostopne iz bližnjice www.emp.si. 


Elektronske novice

Sveže informacije, ki jih ponuja Eurodesk, so vključene v brezplačne Movitove elektronske novice v rubriki "Eurodeskov periskop". Tu najdete novice o njihovih aktivnostih, aktualnih natečajih in razpisih, dogodkih, dogajanju na področju Evropske mladinske politike in strukturiranega dialoga, usposabljanjih za mladinske delavce, povpraševanjih za iskanje projektnih partnerjev in še mnogo več. Na elektronske novice se lahko naročite na Movitovi spletni strani (rubrika o Zavodu – E-novice).

Spletne povezave

Nacionalna agencija Movit: www.movit.si

Brezplačni info servis Eurodesk:  www.eurodesk.si

Evropska Eurodesk spletna stran: www.eurodesk.eu

Evropski mladinski portal: www.emp.si

Mobilnost mladih

Mobilnost mladih, predvsem učna mobilnost mladih je področje, ki ga Evropska unija spodbuja z namenom izboljševanja zaposljivosti mladih, medkulturne izmenjave, dostop do novih znanj in jezikovnih spretnosti.

Program Erasmus+ spodbuja učno mobilnost posameznikov. Projekti v okviru tega ukrepa spodbujajo mednarodno mobilnost, ciljno usmerjeno v učence (študente, praktikante, vajence, mlade in prostovoljce) in osebje (profesorje, učitelje, vodje usposabljanj, mladinske delavce in ljudi, ki delajo v organizacijah, aktivnih na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine). 

Eurodesk vam ponuja ključne informacije o mobilnosti mladih na področju dela, študija in prostovoljstva - tako znotraj programa Erasmus+, kot v okviru drugih (evropskih) programov. 

 

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR