SI EN DE

ŠTUDIJSKI KROŽKI

RIS Dvorec Rakičan je član mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. V sklopu medgeneracijskega programa se izvajajo študijski krožki, ki so oblika brezplačnega splošnoizobraževalnega skupinskega učenja odraslih. Namenjeni so predvsem druženju, izmenjavi znanj in izkušenj. Teme študijskih krožkov so raznovrstne in zanimive, predvsem pa temeljijo na brezmejni svobodi izražanja idej in zamisli udeležencev. 

Javni zavod RIS Dvorec Rakičan že vrsto let organizira študijske krožke za različne ciljne skupine. Program medgeneracijskega sodelovanja namreč prinaša veliko uspeha ter pozitivnih izkušenj za vse sodelujoče, predvsem pa se je ta koncept sodelovanja in učenja izkazal kot izredno zaželen med vsemi udeleženci. 

Število udeležencev posameznega krožka se giblje med 5 in 12 udeleženci, krožke pa vodi posebej usposobljen mentor v sodelovanju z animatorji. 

Zbiramo prijave za ŠTUDIJSKE KROŽKE v letu 2023

Razpisujemo sledeče študijske krožke za leto 2023:

1.       Nemščina za vse generacije (april 2023)

2.       Zeliščarski študijski krožek (april 2023)

3.     Rastlinski in živalski svet ob reki Muri (april 2023)

4.       »Sladki« kulinarični študijski krožek (maj 2023)

5.       Naučimo se uporabljati pametne naprave (maj 2023)

6.       Meditacija za sprostitev našega vsakdana (junij 2023)

7.       Raziščimo naravne znamenitosti Prekmurja (junij 2023)

8.       Oblikujmo z glino (julij 2023)

9.       Izdelava okraskov in rožic iz krep papirja (september 2023)

10.   Yoga za vse generacije (oktober 2023)

11.   Veganski kulinarični študijski krožek delavnica (november 2023)

12.   Božični okraski (december 2023)

 

Vsi zainteresirani nam pošljite prijavo na info@ris-dr.si

 

 

RIS Dvorec Rakičan je v letu 2021/2022 izvajal naslednje študijske krožke: 

NAUČIMO SE UPORABLJATI PAMETNE NAPRAVE

Razlogi za slabšo rabo pametnih naprav med ljudmi so zelo različni. Lahko gre za geografsko oddaljenost in posledično slabšo dostopno tehnologijo, upadanje umskih sposobnosti pri starejših, neznanje uporabe samih naprav ali so ovire pri finančnih zmožnostih. V veliki meri gre pri starejših za strah pred uporabo nove tehnologije, pri mladih pa geografska oddaljenost ali finančna oviro. Udeleženci so se seznanili s pametnimi napravami (pametni telefon, tablica, ...), se jih naučili uporabljati, mladi so osnovno znanje nagradili in prenašali znanje starejšim.

 

STRES? NE HVALA

V današnjem času se veliko ljudi zaradi vse hitrejšega tempa življenja sooča s stresom na vsakdanji ravni. Razlogi so lahko različni, od šole, službe, bolezni, premalo spanca, konfliktov med prijatelji in/ali družinskimi člani do brezposelnosti, slabe organiziranosti,.. Udeleženci so spoznali , kako prepoznati stres in kako se z njim soočiti ter kako ga zmanjšati do te mere, da ne vpliva negativno na kvaliteto življenja posameznikov. Prav tako smo udeležence predstavili ustanove in kontakte o dodatni pomoči in za pomoč v stiski, jim pokazali nekaj vaj za sproščanje, jim predstavili pozitivne učinke telesne aktivnosti na dobro počutje.

 

 NEMŠČINA ZA VSE GENERACIJE

Znanje tujih jezikov predstavlja na trgu dela karierno prednost, hkrati pa učenje tujega jezika krepi in izboljšuje kognitivno funkcijo vsakega posameznika. Pomurska regija leži v neposredni bližini avstrijske meje. Osredotočili smo se predvsem na romsko populacijo, ki ima zaradi povprečno nizke izobraženosti v Sloveniji običajno manj možnosti za zaposlitev. V okviru krožka smo udeležencem nudili veliko vaj, govorjenja, branja in pisanja v nemškem jeziku ter ustvarjanja čim bogatejšega besedišča. Ker je bil večinoma udeležencem glavni namen razširitev zaposlitvenih možnosti, smo nekaj ur posvetili branju razgovorov v nemškem jeziku, nakar se je vsak udeleženec naučil predstaviti sebe in napisati kratki življenjepis ter prijavo za delo v nemškem jeziku.

 

PROGRAM MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA IN UČENJA U3ŽO

V naše programe za starejše ne vključujemo samo starejše ampak vključujemo tudi otroke, mladostnike in njihove starše v smislu medgeneracijskega druženje. V tovrstne aktivnosti spadajo različna predavanj, druženja v okviru mladinskega centra, različne vrste aktivnosti izvajamo tudi v okviru našega družinskega centra za Pomurje (predavanje o starševstvu, neformalno druženje otrok in njihovih staršev, starih staršev, izvajanje počitniške aktivnosti za otroke, izobraževanje in praktične delavnice, medgeneracijske, ustvarjalne, kulinarične, zeliščarske,…).


Starejši ne sodelujejo z mladimi le iz naše države in okolja, ampak prisostvujejo tudi pri mladinski izmenjavi Erasmus+, ki poteka znotraj naše organizacije in katerega se udeležujejo mladi iz cele Evrope, eno od takih srečanj je bilo 8. aprila dan Romov. Pripravili smo ustvarjalne, kulturne  in kulinarične delavnice. Na njih so sodelovali uporabniki doma starejših Rakičan, mladi iz več Evropskih držav, ki sodelujejo pri mladinski izmenjavi Erasmus+ ter romske ženske iz programa socialne aktivacije. Skupaj so si izdelali amulete, pripravili romsko kotlovsko pogačo in predstavili romsko glasbo in ples.

 

RIS Dvorec Rakičan je v letu 2020/2021 izvajal naslednje študijske krožke: 

UMETNOST SKOZI OČI UMETNIKA

Umetnost pomembno vpliva na življenje in razvoj posameznika, saj služi kot vir motivacije, odkrivanje talente, skozi umetniška dela človek izraža svoja čustva, svoje dojemanje okolice in dojemanja sveta. RIS Dvorec Rakičan je prejel z Galerije Murska Sobota v hrambo 200 umetniških del. Udeleženci so se v okviru krožka sprehodili po prostorih dvorca, si ogledali in podrobneje seznanili z umetniškimi deli, spoznali različne tehnike, se preizkusili v umetniškem ustvarjanju. Povabili smo nekatere avtorje umetniških del, tako smo udeležence skozi oči avtorjev  in njihove razlage  popeljali v svet umetniškega ustvarjanja ter s tem povečali njihov interes do umetnosti.

 

NARAVA IN MI

RIS Dvorec Rakičan je upravitelj gradu s pripadajočim parkom in strmi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine z iskanjem novih vsebin in spodbujanju razvoja. Ta študijski krožek je bil namenjen iskanju sozvočja med ohranjanjem biotske pestrosti lokalnega območja in spodbujanja njegovih najdragocenejših dobrin, tj. naravne danosti. Z udeleženci smo posadili različne drevesne vrste grmovnic, izdelali visoke grede za zelišča, …

 

PAMETNE NAPRAVE ZA LAŽJI VSAKDAN

Med epidemijo se je pomembnost digitalizacije še močno odraža na vseh področjih. Omogočala nam je povezave z zdravniki, šolanje na daljavo, oddajo vlog ipd. predvsem pa stike z osebami, ki jim nismo smemo priti blizu. Udeleženci so spoznali osnovne funkcije uporabe pametnih telefonov, prenosnih računalnikov, pametnih naprav, …

 

PROGRAM MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA IN UČENJA U3ŽO

V naše programe za starejše ne vključujemo samo starejše ampak vključujemo tudi otroke, mladostnike in njihove starše v smislu medgeneracijskega druženje. V tovrstne aktivnosti spadajo različna predavanj, druženja v okviru mladinskega centra, različne vrste aktivnosti izvajamo tudi v okviru našega družinskega centra za Pomurje (predavanje o starševstvu, neformalno druženje otrok in njihovih staršev, starih staršev, izvajanje počitniške aktivnosti za otroke, izobraževanje in praktične delavnice, medgeneracijske, ustvarjalne, kulinarične, zeliščarske, …).

 

 RIS Dvorec Rakičan je v letu 2019/2020 izvajal naslednje študijske krožke: 

1. Pametno s pametnim telefonom

 Zaradi pozitivnega odziva v prejšnjih letih izvajanja študijskega krožka bomo ponovili  in nekoliko posodobili delo s pametnim telefonom. Udeleženci študijski krožka se tekom srečanj seznanjajo z uporabo in prednostmi, ki jih prinaša pametni telefon. Seznanijo se kako si narediti imenik, kako pošiljati sporočila, kako uporabiti elektronsko pošto, kako si lahko pomembne dogodke vnesemo v koledar, nastavimo alarm, prav tako se  bodo seznanili fotografiranjem (narediti selfi in ga poslali prijateljici, vnuku), shraniti fotografije v galeriji. Seznanili se bodo z različnimi aplikacijami kot so: Google, novice, zemljevid, e-bančništvo, Cobiss, itd, ...  

 

2. Zdravo živim

Hiter tempo življenja, vsakodnevne skrbi, nepravilna in nezdrava prehrana ter premalo gibanja so dejavniki, ki ogrožajo fizično in psihično zdravje posameznika. S študijskim krožkom smo se odzvali na potrebe lokalnega prebivalstva na tak način, da udeležence ozaveščamo, da že z majhnimi spremembami veliko pripomorejo k boljšemu počutju in zdravju. V študijskem krožku bomo izvajali sprehode/nordijsko hojo, spoznavali bomo kako preprečiti stres in izgorevanje, spoznavali tehnike spoščanja, spoznali bomo osnovne chi gong vaje, spoznavali bomo kako zmogljivo je naše telo, ter nenazadnje spoznavali zdravo prehrano.

 

3. Zdravje iz narave

Vedno bolj se vračamo k naravi, saj si lahko popestrimo naše jedilnike z darovi narave. Tako bomo v teku študiskega krožka spoznavali zelišča, si pripravili zeliščni vrt, spoznali bomo kakšna je pravilna setev zelišč, pobiranje in shranjevanje le-teh, pripravljali bomo zeliščne čaje, tikture, mazila. V spomladanskih mesecih bomo spoznavali zelišča, ki so takrat aktualna kot sta čemaž, regrat, bezeg ... Pri tem bomo spoznavali kako pravilno nabirati zelišča in kakšna je njihova uporaba v prehrani. Seznanili se bomo prav tako z gobami  in gobarjenjem. Obiskali bomo tudi rastišča divjih rastlin. Z zelišči, ki jih bomo nabrali v naravi in pa z zeliščii, ki jih bomo imeli zasejene v zeliščnem vrtu, bomo pripravili zeliščne kruhe, piškote, namaze, frtalje. 

 

4. Naredimo sami

V trgovinah se da kupiti marsikaj, vendar pa je najleše darilo in okrasje tisto, ki ga naredimo sami.  Tako bomo izdelovali različne dekoracije, s katerimi bomo okrasili dom, izdelki pa so lahko tudi unikatno darilo. Začeli bomo z jesensko dekoracijo, izdelali bomo ročno izdelana mila, v adventu adventno okrasje in venčke, pekli praznične piškote, pripravljali tradicionalne dobrote. Oblikovali bomo tudi z glino. Čez celo leto je veliko praznikov in tako bomo dekoracijo za svoj dom temu tudi prilagajali. Pri vsem tem pa se bomo obnašali ekološko in bomo iskali surovine v naravi ter že uporabljeni embalaži vdihnili novo življenje.

 

 RIS Dvorec Rakičan je v letu 2018/2019 izvajal naslednje študijske krožke: 

1. UPORABA PAMETNEGA TELEFONA

Moderna tehnologija se nenehno spreminja in ker si nismo želi, da bi bile starejše osebe kakorkoli izključene in prikrajšane zaradi nepoznavanja pametnega telefona, smo jim s krožkom tovrstno znanje približati in narediti dostopnejše. Udeleženci študijskega krožka so se tekom srečanj seznanjali z uporabo in prednostmi, ki nam jih prinaša pametni telefon. Spoznavali razlike med klasičnimi in pametnimi telefoni ter različnimi operacijskimi sistemi, ki jih uporabljajo pametni telefoni (npr. Android, Windows ...). Seznanjali so se z osnovnimi nastavitvami operacijskega sistema Android, ki jih vsakodnevno tudi uporabljajo (prilagoditev glasnosti, svetlosti, zakasnitev zaslona, prilagoditev datuma, ure ...), različnimi uporabnimi aplikacijami (iskanje in nalaganje aplikacij, seznanitev z upravljanjem itd.). 

 

2. "SVETOVLJAN MALO DRUGAČE"

"Svetovljan malo drugače" je inovativen potopis, ki vključuje predavateljevo subjektivno perspektivo ter njegove osebne izkušnje ob obisku dotične države. Predavatelji so tekom svojih predavanj skrbeli, da beseda ni samo njihova, ampak da so se aktivno vključujevali tudi udeleženci. Predavatelji  so tako, namesto da bi predstavljali statistične podatke izvajali predavanja v obliki debat, s pomočjo katerih so na zanimive in inovativne načine predstavljali določene države. Udeleženci omenjenega študijskega krožka so tako širili svoja geografska obzorja, spoznavali trende migracij prebivalstva, širili kulturna obzorja, razbijali stereotipe in tabuje itd. 

 

3. ZELENI ZELIŠČARSKI KROŽEK  

Skozi kontinuirana srečanja so udeleženci spoznavali svet različnih zelišč in zdravilnih rastlin, s pomočjo katerih so se učili pravljati različne zdravilne pripravke (čaje, kreme, mila, namaze). Udeleženci so skupaj z mentorjem nabirali zelišča na okoliških travnatih površinah Dvorca Rakičan, spoznavali pravilne postopke sušenja in shranjevanja. Nekatera zelišča so na novo posadili v za to pripravljenem zeliščnem vrtu ob dvorcu. Udeleženci so se tekom srečanj seznanjali z vsestransko uporabo zelišč, pravilnim sušenjem in shranjevanjem, recepti za pripravo zeliščnih pripravkov, spoznavali zdrav življenjski slog, hkrati pa pridobivali tudi različne socialne kompetence.

 

4. NEMŠČINE ZA MLADE BREZPOSELNE DO 30 LET 

Prekmurska regija je umeščena v bližino avstrijske meje, zato se  je pokazala velika potreba po znanju nemškega jezika, predvsem z vidika zaposljivosti v čezmejni Avstriji in povečanega števila nemško govorečih turistov. Učenje jezika kot usposabljanje mladih starih do 30 let je potekalo na zabaven, kreativen in bolj neformalen način, saj je bil cilj krožka podkovati mlade s praktičnim znanjem jezika, jih pripraviti na rabo jezika v vsakdanjem in profesionalnem življenju, hkrati pa smo želi, da si mladi premagali strah pred novim okoljem in novimi situacijami. 

Udeleženci študijskega krožka so se seznanjali s slovnico, pridobivali sposobnosti pisnega izražanja, konverzacijske sposobnosti in sposobnosti bralnega ter slušnega razumevanja. Učili so se pravilnega izpolnjevanja raznih obrazcev, priprave življenjepisa in motivacijskega pisma ter nastopajo v nemškem jeziku. 

 

5. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

Hiter tempo življenja, vsakodnevne skrbi, nepravilna in nezdrava prehrana ter premalo gibanja so dejavniki, ki ogrožajo fizično in psihično zdravje posameznika. S študijskim krožkom smo se odzvali na potrebe lokalnega prebivalstva na tak način, da smo  udeležence ozaveščali, da že z majhnimi spremembami veliko pripomorejo k boljšemu počutju in zdravju. Študijski krožek smo razdelili na dva dela: teoretični del, v okviru katerega so si udeleženci pridobili uporabna znanja o zdravem življenjskem slogu, ter praktični del, kjer  so se udeleženci seznanili in preizkušali v pripravljanju zdravih in cenovno ugodnih jedi, izvedbi vaj za sproščanje, preizkušali pa so se tudi v različnih aktivnostih na prostem. Glavni namen študijskega krožka je bil razvijati pozitiven odnos do zdravega življenja pri udeležencih. 

  

Utrinki iz študijskih krožkov

Utrinki iz študijskih krožkov v letu 2018/2019

   

 

 Povezave na:

- Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

- Andragoški center Slovenije / študijski krožki   

 

 

 

Program sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 Projektne novice

EKSRP
ESRR