INTERREG SLOVENIJA – AVSTRIJA

Izvedba 3. delavnice: "Družine in kulturna dediščina - družinska doživetja vzdolž Ceste gradov" (20.08.2020)

Izvedba 3. delavnice: "Družine in kulturna dediščina - družinska doživetja vzdolž Ceste gradov" (20.08.2020)

RIS Dvorec Rakičan je 25. avgusta 2020 v sodelovanju s Pomursko turistično zvezo izvedel tretjo delavnico za razvijanje družinske ponudbe vzdolž čezmejne Ceste gradov, ki nastaja v okviru projekta Castle Road. Izvedena delavnica je bila tretja v sklopu štirih delavnic, ki jih bosta RIS Dvorec Rakičan in Pomurska turistična zveza pripravila in izvedla z namenom izdelave načrta za razvoj nove ponudbe za družine na gradovih sodelujočih pri projektu Castle Road. Vse štiri delavnice bodo potekale pod naslovom »Družine in kulturna dediščina – družinska doživetja vzdolž Ceste gradov«.

Dvorci in gradovi predstavljajo popolno lokacijo za družinski dopust, saj v isti meri nagovarjajo tako interese odraslih za zgodovino in kulturo, kot tudi interese otrok za legende in pustolovščine. A se v praksi družinski dopust prilagaja predvsem interesom otrok. Zato se bo pri razvijanju nove družinske ponudbe osredotočalo predvsem na otroke in s tem na otrokom prijazne teme, vsebine in pristope. Na podlagi tega se bo pri izvedbi delavnic za razvijanje družinske ponudbe k sodelovanju povabilo strokovnjake s področja turizma, muzejske pedagogike, kulturne dediščine ipd.

Ciljna skupina delavnic so v prvi vrsti upravitelji gradov, ki bodo v svojo turistično ponudbo vključili tudi skupno družinsko ponudbo čezmejne Ceste gradov, kot tudi ostali regionalni turistični akterji, ki tesno sodelujejo z gradovi bodisi pri oblikovanju ali pri trženju njihove turistične ponudbe. Skozi sodelovanje in prenos znanja se bo v okviru delavnic izdelal načrt za razvoj skupne ponudbe čezmejne Ceste gradov.

Poudarek tretje delavnice za razvijanje skupne družinske ponudbe, ki je potekala 25. avgusta 2021 v prostorih RIS Dvorca Rakičan je bil na inovativnosti in digitalizaciji pri vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo. Namen druge delavnice za razvijanje družinske ponudbe je bilo spoznavanje obstoječe ponudbe gradov in spomenikov kulturne dediščine vzdolž Ceste gradov s poudarkom na inovativnih družinskih produktih v povezavi z digitalizacijo kulturne dediščine. Predstavljeni so bili številni uspešni projekti, ki se izvajajo v okviru različnih programov (Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, Ustvarjalna Evropa, Interreg V-A Slovenija-Avstrija) ter ponudba za družine in otroke, ki slednjim na zanimiv in inovativen način približa pomen in vrednost spomenikov kulturne dediščine in zgodovine. Udeleženci so skozi predstavitve dobili tudi vpogled v področje muzejske pedagogike.


Program delavnice:


9.00 – 9.15
Registracija udeležencev


9.15 – 9.30
Pozdravni nagovor
dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorec Rakičan


9.30 – 10.15
Potenciali in priložnosti za razvoj skupne ponudbe gradov
Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze

Teme:
1. Digitalizacija obstoječe ponudbe
2. Interpretacija obstoječe ponudbe
3. Potenciali skupnega razvoja turističnih produktov


10.15 – 11.00
Med inovativnostjo in digitalizacijo: Vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo

Razvoj turistične ponudbe, digitalno inoviranje kulturne dediščine ter dvig kompetenc turistične destinacije, projekt DigiKul
Sonja Bily, direktorica TIC Moravske Toplice

Digitalizacija kulturnih dobrin in grajenje občinstva v manjših muzejih, MUSeum NETwork (Ustvarjalna Evropa)
Nina Biro, RIS Dvorec Rakičan

11.00 – 11.15
Odmor

11.15 – 12.45
Med inovativnostjo in digitalizacijo: Turistični produkti za družine

Ponudba za družine in otroke v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož,
Metka Stergar, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

Čezmejna doživljajska ponudba za družine, Living Castles (Interreg SI-HR)
Natalija Cigut, RIS Dvorec Rakičan

Odkrivanje čezmejne Ceste gradov z oprodo Karlijem
Katarina Jerebic, RIS Dvorec Rakičan

12.45 – 13.30
Odmor

13.30 – 14.00
Razprava

    Na vrh strani