SI EN DE

ROMANO DROM - Erasmus+ Mladi v Akciji

Kaj želite doseči z izvedbo projekta? Kateri so cilji vašega projekta?

Mladi iz 6 držav (Slovenija, Litva, Španija, Romunija, Italija in Slovaška) se bomo v sklopu projekta mladinske izmenjave z naslovom ROMANO DROM (Romska pot) osredotočili na vzroke za socialno izključenost. Osvetlili bomo problematiko socialne izključenosti, diskriminacije in sovražnega govora ter posledično slabše integracije romske populacije. Hkrati želimo predstaviti primere dobrih praks preprečevanja socialne izključenosti v sodelujočih državah ter "neromom" približati romsko kulturo. S projektom mladinske izmenjave "ROMANO DROM" želimo nasloviti vprašanja, ki se navezujejo na problem socialne izključenosti romske populacije, sovražnega govora ter diskriminacije. Predstavili bomo dobre prakse socialnega vključevanja Romov, zmanjševanja sovražnega govora in poskušali vplivati na zavedanje širše javnosti o problemu socialne izključenosti.


Sledili bomo ciljem Erasmus+ programa in sicer:
- vključevanje mladih z manj priložnostmi,
- spodbujanje zdravih navad (spodbujanje zdravega načina življenja),
- krepitev socialne vključenosti in aktivne udeležbe mladih v družbi,
- krepitev jezikovnih kompetenc (izboljšati znanje tujih jezikov, predvsem angleškega jezika),
- izboljšanje ključnih kompetenc in spretnosti mladih
- spodbujanje kakovosti mladinskega dela,
- spodbujanje strpnosti in preprečevanje sovražnega govora.

LOGOTIP PROJEKTA "ROMANO DROM" 

LOGOTIP PROGRAMA ERASMUS+ 

Kakšne aktivnosti nameravate izvesti? Koliko udeležencev bo vključenih in kakšen je njihov profil?

Nameravamo izvesti mladinsko izmenjavo ROMANO DROM. Vključenih bo 42 udeležencev iz 6 različnih držav. Udeleženci mladinske izmenjave smo mladi, ki nas zanima tematika, povezana z življenjem Romov. Smo mladi študenti, mladi z romskim poreklom, ki lahko iz prve roke osvetlimo problem socialne izključenosti romske populacije. Mladi udeleženci iz vseh sodelujočih držav smo mladi z manj priložnostmi, ki se vsakodnevno soočamo s preprekami, ki onemogočajo naš razvoj. Udeleženci smo izobraženi mladi, ki kljub visoki izobrazbi ne dobimo zaposlitve. 

LOGOTIP SLOVENSKE NACIONALNE AGENCIJE MOVIT

Kakšni so pričakovani rezultati in učinek vašega projekta?

Pričakovani rezultati in učinki projekta bodo:
-večje socialno vključevanje pripadnikov romske manjšine
-zmanjševanje nestrpnosti
-razumevanje romske kulture in romske problematike
-ozaveščanje o problematiki sovražnega govora
-aktivacija oz. motiviranje pripadnikov romske skupnosti za aktivno družbeno vključevanje
-seznanitev širše javnosti s primeri dobrih praks pri izboljšanju socialnega stanja romske populacije in soočanja s sovražnim govorom
- vključevanje mladih z manj priložnostmi,
- izboljšanje znanje tujih jezikov,
- izboljšanje ključnih kompetenc in spretnosti mladih
- spodbujanje kakovosti mladinskega dela,
- spodbujanje strpnosti in preprečevanje sovražnega govora.

 

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR