SI EN DE

ROMANO DROM V

Mladinska izmenjava "ROMANO DROM" je bila izvedena med 4. in 12. aprilom 2022. Projekt je financiran s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji in slovenske nacionalne agencije za mladino MOVIT.

"Moj najljubši del projekta je bil, ko smo predstavili sodelujoče države v "miksu držav". Slovenska ekipa je morala predstaviti Romunijo in zelo smo bili presenečeni ter veseli koliko so vedeli o naši državi. Nisem verjel, da bo nekdo vedel kaj več razen stereotipih o drakuli. Zelo všeč mi je bilo tudi, da smo se naučili veliko o romskih simbolih, zastavi, himni, jeziku, glasbi, kulturi in se pogovarjali tudi o sovražnem govoru.

Youth exchange "ROMANO DROM", was implemented from 4th of April to 12th of April 2022. The project was funded by Erasmus+ Youth in Action programme.

"My favourite workshops were when we had to present our countries in a country mix. Slovenian team had to present Romania and it was so great to hear how much they know about our country. I didn't believe that someone will know anything except the dracula stereotypes. Also it was great to learn about the Romani symbols like the flag, anthem, language, music, culture and also to speak about hate speech."

Alexandru - Romania

Fotografija galerije


EKSRP
ESRR