SI EN DE

Erasmus + projekt

Program

ERASMUS+, Učna mobilnost posameznikov (mobilnost mladih) – Evropska prostovoljska služba

Partnerji

RIS Dvorec Rakičan (Slovenija, vodilni partner), Asociatia Zury (Romunija)

Trajanje projekta

1.1.2017 – 30.4.2018 (16 mesecev)

Povzetek projekta

S projektom želimo mladim približati in omogočiti možnosti za pridobitev dodatnih delovnih izkušenj na področju ohranjanja kulturne dediščine skozi kreativno industrijo.

RIS Dvorec Rakičan ima kot javni zavod sedež v dvorcu Rakičan, prvi podatki o njem izvirajo iz leta 1431. Dvorec je poleg rednega vzdrževanja potreben obnove, tako notranje kot zunanje, poleg dvorca se je ohranila tudi kapelica, ki je prav tako skozi leta izgubila svoj prvoten čar.

V okviru projekta bomo omogočili izkušnje dvema mladima prostovoljcema v starosti od 18 do 30 let, ki ju zanima kulturna dediščina, kreativna industrija, arhitektura, urejanje okolice, dizajn ipd.

Prostovoljcema želimo omogočiti aktivno udejstvovanje v družbi z namenom spodbujanja njune kreativnosti in ustvarjalnosti skozi svoj lasten projekt o obnovi dvorca. Pridobivala bosta nova znanja in kompetence ter praktične izkušnje na omenjenem področju, ki jima bodo morebiti koristile v prihodnosti na njuni karierni poti. Ob razvijanju svoje projektne ideje bosta obenem spoznavala kulturo naše regije, naše navade, jezik, kulinariko itd.

Dolgoročno ali kratkoročno bivanje in delo v tujini predstavlja neprecenljivo izkušnjo.  Zato bomo mlade spodbujali, da se bodo udeleževali tovrstnih programov in obenem ustvarjali ustrezne pogoje in vsebine, da se bodo mladi iz drugih držav lahko udeležili EVS v Prekmurju, v Sloveniji.

Načrtovane aktivnosti

V okviru Evropske prostovoljske službe bomo gostili dva prostovoljca, ki bosta sodelovala pri razvoju idej za obnovo dvorca, njegove okolice kakor tudi pri realizaciji in snovanju idej glede obnove. Na ta način lahko ponudimo priložnost mladima prostovoljcema, da krepita svoje znanje in kompetence na področju arhitekture, dizajna, kreativne industrije, kulture, znanja tujega jezika, obenem pa lahko Erasmus+ predstavimo mladim v naši lokalni skupnosti in jim na ta način pokažemo dodatno možnosti nabiranja izkušenj v tujini, kar je tudi cilj našega projekta.

Opis partnerjev

RIS Dvorec Rakičan je javni zavod ustanovljen s strani Mestne občine Murska Sobota s širokim spektrom dejavnosti, ki obsegajo raziskovanje, izobraževanje, turizem, medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Od leta 2015 v okviru javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan deluje programska enota »Mladinski center RISKO« katerega namen je  izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnostmi ter spodbujati njihovo aktivno udejstvovanje v družbi. Mladinski center RISKO omogoča mladim, da lahko izven sistema formalnega izobraževanja odkrivajo svoje sposobnosti, večajo spretnosti in veščine ter osvajajo nova znanja, v spremstvu mladinskih delavcev obenem pa želi okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade, zato želi izvajati programe mednarodnih mladinskih izmenjav in na ta način mladim iz Pomurja omogočiti, da se udeležijo izmenjav v tujini ali pa se preizkusijo v vlogi gostiteljev.

 

ZURY je nevladna mladinska organizacija, ustanovljena je bila leta 2013, njen cilj je spodbujati udeležbo mladih na različnih interesnih področjih z namenom da bi uresničili svoj potencial ter pripomogli k trajnostnem razvoju skupnosti. Najbolj pomembni cilji organizacije so naslednji: ustanovitev in krepitev prostora za mlade z možnostjo osebnostnega razvoja in njihovega potenciala kakor tudi z možnostjo razvoja njihovih kompetenc; izvajanje projektov za podporo mladih pri razvoju njihove karierne poti; izvajanje projektov, ki omogočajo mladim pridobivanje informacij, svetovanje ter usposabljanje; podpora mladim pri vključitvi v aktivnosti, programe in projekte na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni; ustvarjanje, prijavljanje, razvijanje in izvajanje programov, ki vključujejo prostovoljno delo; ustvarjanje, prijavljanje, razvijanje ter izvajanje programov in projektov kot so: seminarji, mladinske izmenjave, prostovoljstvo, konference, neformalna srečanja, organizirana srečanja, študijski obiski (ekskurzije), sejmi, debate, ki se nanašajo na teme, ki pripomorejo k uresničitvi zastavljenih ciljev na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni; prijava projektov  za različne finančne pritoke na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni; pobude za zbiranje sredstev; vključevanje mladih  v neformalne aktivnosti; promoviranje neformalnega in alternativnega izobraževanja med mladimi; nudenje podpore mladim pri procesu spoznavanja svojih učnih potreb ter primernih metodah za učinkovito učenje; izvajanje marketinških aktivnosti z namenom promocije projektov organizacije in njenih glavnih ciljev.

 

 EKSRP
ESRR