SI EN DE

Predstavitev Erasmus+ projekta TELL YOUR STORY - strateško partnerstvo (KU2)

 

 

TELL YOUR STORY – POVEJ SVOJO ZGODBO  

Erasmus+: Ključni ukrep 2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks - Strateška partnerstva na področju mladine 

2016-1-FR01-KA204-023943

 

RIS Dvorec Rakičan je partnerska organizacija v okviru projekta Tell your story. 

 

Spletna stran projekta: http://tellyourstorymap.eu/

 

O projektu 

Namen projekta je raziskati dejavnike za preprečevanje  osipa preko digitalnega pripovedovanja zgodb in digitalnih shem.

Dobro ubesedene zgodbe so zelo močni artefakti. Digitalno pripovedovanje zgodb je zato primeren in učinkovit način s pomočjo katerega lahko mladi delijo svoje izkušnje. Pripovedovanje zgodb je opredeljeno kot kratka oblika digitalne medijske produkcije, ki ljudem omogoča, da delijo določene vidike svojega življenja. Digitalna medijska produkcija lahko vključuje video posnetke z zvokom, animacijo, fotografijami, itd… Pri tem so digitalne zgodbe so pogosto predstavljene na prepričljiv, interaktiven in čustveno privlačen način.

Splet 2.0 (Web 2.0) je zmnožek spletnih tehnologij in inovacij uporabe, ki združuje digitalne mape in deluje kot povezovalni medij za digitalno pripovedovanje zgodb. Tako denimo programska oprema »Story Maps«  nudi možnost, da posameznik deli svojo zgodbo (http://storymaps.esri.com/) skozi shematično pripovedovanje zgodb, ki združuje interaktivne sheme in multimedijsko vsebino, navezujoč se na uporabnikove izkušnje. Digitalne sheme delujejo tako, da uporabljajo izvorno lokacijo kot sredstvo za organizacijo in predstavitev informacij ter na ta način pripovedujejo zgodbe. Interaktivne sheme je možno združevati tudi z drugimi vsebinami – besedila, fotografije, video, zvok.

Cilji projekta

Projekt zasleduje dva ključna cilja:

-          motiviranje osipnikov za ponovno vključevanje v izobraževalne programe (programi vseživljenskega učenja)

-          preprečevanje osipništva mladih, ki so najbolj ogroženi (predčasna prekinitev šolanja ali poklicnega izobraževanja)

Aktivnosti projekta

Izhodiščna točka projekta je raziskovalna faza, ki temelji na izsledkih že izvedenih študij na temo osipništva in digitalnega pripovedovanja zgodb ter digitalnih shem. Nadaljnji razvoj projekta bo temeljil na podlagi teh izsledkov. Osipniki, ki bodo vključeni v projekt, se bodo udeležili usposabljanja, v okviru katerega bodo pridobili digitalne kompetence. Pridobljene kompetence bodo skozi izdelavo vizualnih materialov uporabili v praksi ter predstavili javnosti. 

V projektu so predvidene tudi naslednje aktivnosti:

- Pregled rezultatov že izvedenih  projektov vseživljenjskega učenja, nacionalnih projektov in iniciativ, ter rezultatov delovnih skupin Evropske unije, ki se nanašajo na osipništvo  in      digitalno pripovedovanje zgodb s pomočjo digitalnih shem.

- Zasnova izobraževalnih modulov: »Kako predstaviti svojo življenjsko zgodbo« in »Veščine medijske produkcije«.

- Izvedba pilotnih študij: Vsaka partnerska organizacija bo oblikovala skupino osipnikov na katerih bo testirala zasnovane izobraževalne module.

- Oblikovanje izobraževalnega modula za ciljno skupino osipnikov

- Razstava digitalnih zgodb in izdelava publikacije

Učinki projekta

 Najpomembnejši učinek projekta je motivacija osipnikov (15 - 25 let) za ponovno vključitev v procese izobraževanja in usposabljanja:

-          skozi refleksijo svojih življenjskih zgodb, posledic izstopa iz šole in koristi, ki jih prinašajo alternativne možnosti izobraževanja,

-          povečanje samozavesti skozi zavedanje o lastni sposobnosti za izdelavo in objavo visoko kvalitetne digitalne vsebine,

-          skozi pridobivanje ključnih kompetenc (digitalne kompetence, sporazumevanje v materinščini, jezikovne kompetence), ki povečujejo njihovo možnost zaposlitve in predstavljajo            izhodiščno točko za nadaljnja usposabljanja in karierne možnosti.

Strokovni delavci, ki poučujejo otroke in odrasle ter mladinski delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z osipniki, se bodo seznanili z  inovativnim pristopom, ki osipnike motivira k uporabi novih medijev, na način, da povečuje njihovo samozavest in jih postavi v vlogo subjekta digitalne zgodbe objavljene na internetu.

Koordinator projekta: PISTES-SOLIDAIRES (FRANCIJA)

Partnerske organizacije:

-          DIE BERATER (Austria)

-          EUROPEAN ASSOCIATION OF GEOGRAPHERS (Belgija)

-          RINOVA LIMITEV (Združeno kraljestvo)

-          CESIE (Italija)

-          RIS DVOREC RAKIČAN (Slovenija)Projektne novice

EKSRP
ESRR