SI EN DE

»Moja ideja, moja prihodnost: spodbujanje socialnega podjetništva na podeželju«

Program:

ERASMUS+, KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks, Strateško partnerstvo za mlade

Partnerji:

RIS Dvorec Rakičan (Slovenija, vodilni partner), CESIE (Italija), Association pour le developpement des initiatives citoyennes et europeennes (Francija)

Trajanje projekta: 08.05.2017 – 07.05.2018 (12 mesecev)

Spletna stran projekta: https://www.myideamyfuture.com/

Nastali intelektualni rezultat

Priročnik "Moja ideja, moja prihodnost: prvi koraki v socialno podjetništvo

Priročnik "My idea, my future: first steps to social entrepreneurship

 

 

Povzetek projekta:

Projekt je odziv na situacijo v kateri so se znašli mladi, ne samo v Sloveniji temveč po vsej Evropi. Za Pomursko regijo velja, da je ena  najmanj razvitih regij v Sloveniji. Zanjo so značilni upadanje števila prebivalstva in njegovo staranje, nizka rodnost, visoka smrtnost, odliv mladega kadra iz regije in najvišja stopnja registrirane brezposelnosti v državi. Prav tako je zaznati visok delež bega možganov, saj mladi iščejo zaposlitev in boljšo prihodnost izven regije oz. podeželja. Projekt si prizadeva za izboljšanje položaja mladih na podeželju, t.j. njihovega socialnega, ekonomskega, gospodarskega in družbenega položaja. Rešitev vidi v socialnem podjetništvu. Socialno podjetništvo predstavlja tisti trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na tržne pretrese, velik potencial za socialno integracijo in zaposlovanje ter odlična prilagojenost lokalnim izzivom. Spodbujanje mladih pri razvoju podjetniških idej in prvih korakih v socialno podjetništvo je tako lahko učinkoviti pristop pri zmanjšanju brezposelnosti med mladimi ter ustvarjanju nove zaposlitvene perspektive ne le na regionalni, temveč tudi na nacionalni in evropski ravni.

Projekt združuje inovativen model »Živega laboratorija«, strukturo neformalnega mentorstva ter uporabo sodobnih tehnologij za namen ozaveščanja in izobraževanja na temo socialnega podjetništva ter s tem povezano odkrivanje in izkoriščanje potencialov podeželja. V okviru projekta bo vzpostavljen »Živi laboratorij«, namenjen eksperimentiranju in soustvarjanju socialnih inovacij. Hkrati bo predstavljal prostor za mlade, ki bo primeren za delo v timih, individualno delo, sestanke, srečanja, dogodke ipd.

V okviru Festivala socialnega podjetništva bomo organizirali mednarodno konferenco, na kateri bodo mladi predstavili intelektualna rezultata priročnik in mobilno aplikacijo. Povabljeni bodo oblikovalci oblasti na lokalni, nacionalni in tudi mednarodni ravni (iz držav partneric), podjetniki, socialni podjetniki, predstavniki Zavodov za zaposlovanje, razvojnih agencij ter zainteresirana javnost, predvsem mladi. Drugi del festivala bo imel obliko tržnice in dogodka odprte narave, na katerem se bodo predstavili socialni podjetniki iz Slovenije in držav partneric s svojimi socialnimi podjetji. Ta dogodek bo služil promociji socialnega podjetništva in socialnih podjetnikov, predstavitvi potencialov podeželja, mreženju ter razširjanju intelektualnih rezultatov.

Načrtovane aktivnosti:

»Živi laboratorij«: izvajanje interaktivnih delavnic, dogodkov in izobraževanj na temo socialnega podjetništva na podeželju in razvijanja podjetniških kompetenc. Mesečno se bo izvedla po ena interaktivna delavnica vezana na specifično tematiko socialnega podjetništva na podeželju in razvijanja podjetniških kompetenc. Te delavnice bodo pripravili mladi vključeni v »Žive laboratorije« skupaj z mentorji. Mesečno enkrat se bo izvedla delavnica predstavitve primera dobre prakse iz Slovenije ali iz partnerskih držav. Uspešni mladi socialni podjetniki bodo v sproščenem, neformalnem okolju predstavili svoje socialno podjetje in svojo podjetniško pot.  S pomočjo »virtualnega laboratorija« bodo pri teh delavnicah lahko sodelovali tudi mladi socialni podjetniki iz partnerskih držav in »virtualni mentorji« (predstavniki partnerskih organizacij). Vsi dogodki in delavnice bodo odprti za širšo javnost.

»Virtualni laboratorij«: vzpostavljena bo spletna stran, v okviru katere bo na voljo forum oz. »virtualni laboratorij« in t.i. »virtualni mentorji«. Namen tega virtualnega prostora oz. foruma bo tudi povezovanje mladih iz partnerskih in drugih držav. Stik z mladimi iz partnerskih držav in predstavniki partnerskih organizacij bo omogočil razvijanje idej na mednarodni ravni. V okviru »virtualnih delavnic« bodo spoznali stanje in pogoje socialnega podjetništva v drugih državah, stanje in potrebe tujih trgov, izboljšali bodo svoje znanje tujih jezikov, IKT znanje… S poznavanjem specifik trga tujih držav bodo mladi postali bolj konkurenčni, prav tako bodo lahko vzpostavili potencialne poslovne kontakte na mednarodni ravni. Virtualne delavnice, ki se bodo nalagale na spletno stran bodo izvedene v angleškem jeziku.

V okviru projekta bosta nastala 2 intelektualna rezultata:

1. PRIROČNIK "My idea, my future: first steps to social entrepreneurship"

Mladi, vključeni v razvojni tim za izdelavo priročnika, bodo na podlagi mesečnih interaktivnih delavnic, srečanj, dogodkov, »virtualnih delavnic« in drugih aktivnosti skupaj ob podpori mentorjev zbirali podatke, ključne za realizacijo podjetniške ideje ter ustanovitev in uspešno delovanje socialnega podjetja. Na začetku priročnika bodo strnjene specifike trga dela, zakonodaje, ipd. za vsako partnersko državo. V tem priročniku bomo imeli na enem mestu zbrane vse informacije, ki nam bodo olajšale delo, če se bomo podali v socialno podjetništvo: oblike podjetij, finančna konstrukcija, prvi prijemi v marketingu, kaj je to trženje, kako pridobiti partnerje, kako veš, če je tvoj produkt funkcionalen oz. storitev tržno zanimiva, kako narediti analizo trga; strategija, marketing, prodaja, vodenje. V vsaki državi bodo mladi sestavljali priročnik z ozirom na razmere in pogoje matičnega sistema, saj se pravne podlage za ustanovitev podjetja razlikujejo od države do države. Digitalna angleška verzija priročnika bo prosto dostopna

2. MOBILNA APLIKACIJA "My idea, my future"

Aplikacija bo za zabaven, zanimiv in interaktiven način uporabnika vodila od ideje do produkta oz. storitve. Zasnovana bo po korakih, podobno kot priročnik. Prav tako bo aplikacija vsebovala koristne informacije na področju socialnega podjetništva. Uporabniki se bodo po eni strani lahko izobraževali o socialnem podjetništvu ne samo na nacionalni, temveč tudi na mednarodni ravni, po drugi strani pa bodo lahko na interaktiven način spoznali pot od ideje do izdelka oz. storitve. Aplikacija bo na voljo brezplačno v trgovinah Google play in App store.

Multiplikacijski dogodek

»Festival socialnega podjetništva«: prvi del festivala bo imel obliko mednarodne konference in okrogle mize, ki se je bodo udeležili partnerji iz vseh partnerskih držav. Povabljeni bodo tudi oblikovalci oblasti na lokalni, nacionalni in tudi mednarodni ravni (iz držav partneric), podjetniki, socialni podjetniki, predstavniki Zavodov za zaposlovanje, razvojnih agencij ter zainteresirana javnost, predvsem mladi. Mladi bodi predstavili vsebino priročnika in mobilno aplikacijo. Na okrogli mizi bodo sodelovali socialni podjetniki, predstavnik vlade (državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo), predstavniki partnerskih organizacij in predstavnik pomurske gospodarske zbornice. S tem želimo spodbujati odprti in enakopraven dialog med različnimi akterji. Drugi del festivala bo imel obliko tržnice in dogodka odprte narave, na katerem se bodo predstavili socialni podjetniki iz Slovenije in držav partneric s svojimi socialnimi podjetji. Ta dogodek bo služil promociji socialnega podjetništva in socialnih podjetnikov, sklepanju kontaktov ter razširjanju intelektualnih rezultatov. 

Partnerji:

RIS Dvorec Rakičan je javni zavod ustanovljen s strani Mestne občine Murska Sobota s širokim spektrom dejavnosti, ki obsegajo raziskovanje, izobraževanje, turizem, medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Od leta 2015 v okviru javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan deluje programska enota »Mladinski center RISKO« katerega namen je  izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnostmi ter spodbujati njihovo aktivno udejstvovanje v družbi. Mladinski center RISKO omogoča mladim, da lahko izven sistema formalnega izobraževanja odkrivajo svoje sposobnosti, večajo spretnosti in veščine ter osvajajo nova znanja, v spremstvu mladinskih delavcev obenem pa želi okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade, zato želi izvajati programe mednarodnih mladinskih izmenjav in na ta način mladim iz Pomurja omogočiti, da se udeležijo izmenjav v tujini ali pa se preizkusijo v vlogi gostiteljev.


CESIE European centre of studies and initiatives (Palermo, Italija) je nevladna organizacija, ki ima člane v več kot osmih evropskih državah. Temelji na delu in teorijah mirovnika Danila Dolcija (1924 – 1997). Organizacija CESIE se zavzema za spodbujanje razvoja in sprememb na izobraževalnem, kulturnem in gospodarskem področju ter pri tem uporablja inovativna orodja ter metode dela. Sedež organizacije se nahaja v centru mesta Palermo, zunanje pisarne pa so imajo svoj sedež v Indiji, Nepalu in Senegalu. Organizacija CESIE koordinira mednarodno mrežo, ki jo sestavlja več kot 100 organizacij s celega sveta.

Več na: http://cesie.org/en/

 


Association pour le developpement des initiatives citoyennes et europeennes (Roubaix, Francija) dojema mednarodno mobilnost kot integrativno orodje oz. kot enega od načina za spoznavanje različnih ljudi ter kot priložnost za razvoj socialnih, profesionalnih in medkulturnih kompetenc. Mlade spodbujajo k vključevanju v različne evropske in mednarodne aktivnosti na področju usposabljanja in mobilnosti, s čimer mladi pridobijo dodatne kompetence. Organizacija je prejela evropsko akreditacijo in ima status aktivne organizacije na področju evropskih mladinskih izmenjav Mladi v akciji  (Youth in Action program). Prav tako je imetnica listine za izvajanje  programa Erasmus + VET, ki je znak kakovosti in potrjuje kvalitetno delo organizacije. Organizacija je leta 2012 podpisala tudi večletni dogovor z Evropskim parlamentom in deluje kot Evropski center. Od leta 2013 pa je aktivna članica Ekonomsko-socialnega sveta (ECOSOC).

Več na: http://adice.asso.fr

 EKSRP
ESRR