SI EN DE

Projekt »Introducing Cultural Diversity of European Cities to Youth« - InART2DiverCity

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Program: ERASMUS+: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks, Strateško partnerstvo za mlade (KU2)

Naslov projekta: Introducing Cultural Diversity of European Cities to Youth (Predstavitev kulturne raznolikosti evropskih mest mladim)

Številka projekta: 2018-1-CY02-KA205-001200 

Kratica: InART2DiverCity

Vodilni partner: EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS (Ciper)
 
Projektni partnerji: ERGASIA EKPEDEFTIKI - Vocational Training & Lifelong Learning center (Grčija), BANK OF CYPRUS CULTURAL FOUNDATION (Ciper), COMEUNAMAREA ONLUS (Italija), IPF INTERNATIONAL CONSULTING (Španija) in RIS DVOREC RAKIČAN (Slovenija). 

 

Trajanje projekta: 01.09. 2018 - 31. 08. 2020 (24 mesecev); 01. 09. 2018 - 14. 03. 2021 (projekt je bil podaljšan zaradi pandemije Covid-19).

Spletna stran projekta: http://inart2divercity.eu/

Facebook stran projekta: InArt2DiverCity

Povzetek projekta: 

Projekt gradi na principu "pametne kulture", pri čemer je osrednji namen oblikovanje pristopov za usvajanje znanja na področju umetnosti in kulture (vključujoč naravno kulturno dediščino) s pomočjo IKT orodij in poosledično prispevati k nadgradnji t.i. pametne kulture. Cilj projekta je oblikovanje novih in učinkovitih pristopov, metod in gradiva za povečanje zavedanja ter krepitev znanja na področju evropske kulturne dediščine in medkulturnega učenja mladih ter mladinskih delavcev (18-30 let) z namenom povečanja njihove zmogljivosti v poklicnem življenju in zaposljivosti v ustvarjalnih sektorjih. 

Starteško partnerstvo InART2DiverCity vključuje organizacije iz Cipra, Grčije, Italije, Španije in Slovenije, ki aktivno delujemo na mladinskem področju in si prizadevamo za ohranjanje in krepitev kulturne dediščine.

Ciljne skupine: 

Neposredna ciljna skupina: 

- Mladi stari od 18 do 30 let, vključeni v poklicno izobraževanje, ki neposredno naslavlja področje umetnosti (grafični oblikovalci, multimedijski programerji, modni oblikovalci, menedžment na področju kulture, umetniške študije in uporabne umetnosti).
- Mladi, ki delujejo na področju umetnosti in se bodo v okvirju projektne aktivnosti "train-the-trainers" usposobili ter tako nudili nefromalno usposabljanje mladim, ki so vključeni v poklicno izobraževanje na področju umetnosti. Namen tovrstnega usposabljanja je širjene zavedanja o kulturni raznolikosti sodelujočih držav.

Posredna ciljna skupina: 

Skupine mladih in mladi lokalni umetniki, katerim bo omogočeno sodelovanje z umetniki iz drugih sodelujočih držav. Tovrsten pristop omogoča izmenjavo umetniških veščin in tehnik, hkrati pa predstavlja vzvod za črpanje navdiha in tkanje mednarodnih kulturnih vezi.

 

Intelektualni rezultati: 

1. Raziskava, poročilo o pregledu stanja in evalvacijska analiza navezujoč se na izobraževanje in poklicno usposabljanje mladih ter njihove potrebe na področju umetnosti;
2. Razvoj alternativnih pedagoških metod & praks usposabljanja mladinskih delavcev;
3. Oblikovanje in izvedba semninarja za mlade vključene v programe poklicnega usposabljanja na področju umetnosti in kulture;
4. Kreativna implementacija in pilotno testiranje pristopov za vnovično rabo kulturne dediščine.

 

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


Projektne novice

EKSRP
ESRR