SI EN DE

Projekt »KEEP EDUCATING YOURSELF« - KEY

 

Program: Erasmus+: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, Strateško partnerstvo za mlade (KU2)

Naslov projekta: Keep educating yourself (Vseživljenjsko izobraževanje)

Številka projekta: 598977-EPP-1-2018-1-RS-EPKKA-2-CBHE-JP (2018-3537-/001-001)

Kratica: KEY

Vodilni partner: VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U NOVOM SADU (Srbija)

Projektni partnerji: PRESCHOOL TEACHERS TRAINING COLLEGE NOVI SAD (Srbija), PRESCHOOL TEACHERS TRAINING COLLEGE MIHAILO PALOV IN VRŠAC (Srbija), PRESCHOOL TEACHER TRAINING COLLEGE KRUŠEVAC (Srbija), PRESCHOOL TEACHERS TRAINING AND BUSINESS INFORMATICS COLLEGE (Srbija), COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES FOR PRESCHOOL TEACHERS IN PIROT (Srbija), UNIVERSITY OF MONTENEGRO (Črna gora), INSTITUTE FOR THE IMPROVEMENT OF EDUCATION AND UPBRINGING (Srbija), BUREAU FOR EDUCATION SERVICES OF MONTENEGRO (Črna gora), ASSOCIATION OF TEACHERS OF VOJVODINA (Srbija), UNION OF ASSOCIATIONS OF PRESCHOOL TEACHERS IN SERBIA (Srbija), PUBLIC PRESCHOOL INSTITUTION LJUBICA POPOVIĆ (Črna gora), WESTERN BALKANS INSTITUTE (Srbija), EOTVOS JOZSEF FOSIKOLA (Madžarska), UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA (Slovenija), RIS RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN (Slovenija), UNIVERSITY OF EAST LONDON (Združeno kraljestvo).

Trajanje projekta: 15.11.2018-14.11.2022

Povzetek projekta: 

Namen projekta je promoviranje profesionalnega razvoja vzgojiteljev s programi formalnega in neformalnega učenja, ki bodo odgovarjali na njihove trenutne potrebe. Cilj projekta je analizirati obstoječe stanje v državah projektnih partnerjev, določiti nove smernice in razviti inovativne pedagoške tehnike oz. doseči kontinuirani vseživljenjski profesionalni razvoj vzgojiteljev.

V projektu sodeluje 15 projektnih partnerjev iz Srbije, Črne gore, Romunije, Madžarske, Združenega kraljestva in Slovenije. RIS Dvorec Rakičan se je v projekt vključil kot raziskovalno-izobraževalna institucija, ki vzgojiteljem kot ciljni skupini projekta omogoča vključevanje v vsebine, preko katerih se le-ti učijo inovativnih pedagoških metod in pristopov, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Poleg tega lahko vzgojitelji svoje strokovne veščine krepijo tudi z udeležbo in s strokovnim prispevkom na treh mednarodnih konferencah, ki jih  RIS Dvorec Rakičan organizira na letni ravni. Doprinos RIS Dvorca Rakičan v tem projektu je v prenosu dobrih praks na projektne partnerje, ki jih je institucija razvila tekom svojega večletnega delovanja.

Cilji projekta so naslednji:

- opolnomočiti projektne partnerje iz Srbije in Črne gore pri nadgradnji (formalnega/neformalnega) izobraževanja na področju predšolske vzgoje;

- dopolniti obstoječe programe s praktičnimi metodami in tehnikami poučevanja;

- predstaviti efektivne treninge, seminarje in delavnice na lastnih primerih delovanja;

- pomagati pri oblikovanju strategije za vseživljenjsko učenje vzgojiteljev;

- spodbuditi iniciative za posodobitev področja predšolske vzgoje;

- v času trajanja projekta ustanoviti sodobno izobraževalno središče na območju Srbije in Črne gore, ki bo odraz primera dobre prakse na nacionalnem in regionalnem nivoju.

Projekt bo v času trajanja 3 let zaobjel več ciljnih skupin: akademsko/ne-akademsko učno osebje, strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja; vse pomembne vladne in nevladne deležnike, vključene pri oblikovanju izobraževalnega središča; posredno pa tudi medije, predstavnike lokalnih skupnosti in širšo zainteresirano javnost.

S vključitvijo v projekt se bo povečalo mednarodno sodelovanje, novo mreženje pa bo omogočilo sklepanje nadaljnjih potencialnih projektnih partnerstev. Posledično prilčakujemo poglobitev v problematiko in s tem več povezave med teorijo in prakso, kar bo omogočilo horizontalno učenje po principu mentorstva.

Intelektualni rezultati:

1. Evalvacijska analiza obstoječega stanja v državah vseh projektnih partnerjev ter na podlagi tega vzpostavitev smernic, ki bodo odgovarjale na potrebe vzgojiteljev.

2. Razvoj alternativnih pedagoških metodov in pristopov, ki se jih da implementirati v vzgojo in izobraževanje.

3. Oblikovanje in zasnova sodobnega izobraževalnega središča v Srbiji/Črni gori po vzoru naprednih izobraževalnih evrospkih središč za vzgojitelje.

 

Rezultat iskanja slik za cofounded by european union

 EKSRP
ESRR