SI EN DE

XII. mednarodna znanstvena konferenca EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI, od 29. 3. do 31. 3. 2017

 

XII. mednarodna znanstvena konferenca  Ekologija za boljši jutri, ki je potekala pod okriljem Raziskovalno izobraževalnega središča Rakičan, je v svojem izvedbenem opusu ponudila 107 kvalitetnih prispevkov, ki so bili prezentirani pod okriljem 130 avtorjev iz šestih držav. Skozi tridnevno časovno dimenzijo konference so avtorji  s svojimi vsebinskimi prispevki “zagrizli” v številne pereče okolje-varstveno obarvane probleme sedanjega časa.  Tako smo v prispevkih zasledili ekološko problematiko uporabe  energije, problematiko onesnaževanja naravnih virov, dotaknili smo se t.i. zdravstvene ekologije, umeščenosti ekoloških vsebin v edukacijski prostor, ipd.  Vsa predstavljena stališča in prikazana problematika je bila kvalitetno posredovana iz strani raziskovalcev in številnih strokovnjakov, ki profesionalno delujejo na številnih področjih in sicer vse od VVZ zavodov, osnovnih, srednjih šol, Univerz in tudi gospodarstva.

Izhajajoč iz tega je zaključna, sporočilna dimenzija konference usmerjena predvsem v dejstvo, da si naravno okolje v katerem bivamo nedvomno zasluži večjo skrb. Vsi mi pa lahko skozi majhne korake ekološkega ozaveščanja in to na vseh nivojih našega osebnega razvoja in v celotni edukacijski vertikali naredimo bistveno več, da bomo generacije, ki prihajajo za nami prepričali, da nam za  naš “modri” planet ni bilo vseeno.

                                                                                    prof. dr. Samo Fošnarič

 

Konferenca Ekologija za boljši jutri, ki je potekala v organizaciji RIS Rakičan v zadnjih dneh marca 2017, je bila zagotovo ena uspešnejših konferenc pod tem naslovom doslej. Struktura udeležencev priča o aktualnosti konference, ki močno presega meje Slovenije. Poleg številnih domačih udeležencev so s svojimi predavanji na konferenci sodelovali spoštovani tuji strokovnjaki, in sicer iz Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Severnega Cipra. Kvaliteta in pestrost vsebine znanstvenih prispevkov je bila izjemna, zelo visok nivo pa je bil prisoten tudi pri strokovnih prispevkih. Ključno bogastvo konference vidim predvsem v tem, da med udeleženci z znanstvenimi prispevki in udeleženci s strokovnimi prispevki uspešno poteka dvosmerna izmenjava znanja, izkušenj, mnenj in stališč. Obe skupini udeležencev sta namreč nujni za hiter in učinkovit razvoj novih spoznanj in aplikacijo le-teh v prakso, ob uspešni komunikaciji pa je ta proces še posebej zadovoljiv. Glede na izjemno pomembnost obravnavane problematike, znanstven in strokovni karakter konference ter interakcijo domačih in tujih strokovnjakov bi pričakoval še večji odziv različnih institucij, ki bi jim izsledki konference morali biti zanimivi. Je pa zelo pozitivno, da je udeležba predvsem s strani ljudi, zaposlenih v šolstvu, tako visoka. Razvoj ekološke zavesti je običajno počasen proces, mladi pa imajo izjemno moč pri spreminjanju stališč v svojih okoljih, zato je tovrstno delo z mladimi resnično zelo pomembno. Nadejamo se, da se bo področje okoljevarstva v prihodnje tudi zaradi te konference razvijalo hitreje in učinkoviteje ter da bodo konference Ekologija za boljši jutri prav tako kvalitetne tudi v naslednjih letih.

doc. dr. Robert Repnik

 Do programa konference dostopate tukaj:

- Program XII. mednarodne znanstvene konference Ekologija za boljši jutri.

 

Do izdane literature dostopate tukaj:

- Bilten: XII. mednarodna znanstvena konferenca Ekologija za boljši jutri, 29. 03.-31. 03. 2017.

 

Kratek opis monografije, iz katere prispevki so bili bili predstavljeni na konferenci, je dostopen TUKAJ.

 

 

Fotografija galerije


EKSRP
ESRR