SI EN DE

XIII. Mednarodna znanstvena konferenca »EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI« od 21. 3. do 23. 3. 2018

 

Na XIII. znanstveni konferenci z naslovom Ekologija za boljši jutri, ki je potekala pod okriljem Raziskovalno izobraževalnega središča Rakičan, je bilo predstavljeno skupaj 105 prispevkov. Ti so bili podani pod avtorstvom 122 avtorjev iz šestih držav. Znotraj tega, dokaj obsežnega opusa so bili prispevki  smiselno uvrščeni v tri tematske sklope in sicer; “Ekološke vsebine in trendi v vzgojno izobraževalnih programih, Trajnostni izzivi sodobnega sveta ter Agroekologija”. Na konferenci so se avtorji s svojimi izvirnimi vsebinskimi prispevki  dotaknili številnih aktualnih okoljevarstvenih tematik.

Iz vsebinskega vidika lahko izpostavimo v prvi fazi predstavitev pomembnosti umeščenosti  Univerze v Mariboru in RIS Rakičan v institucionalno, trajnostno ter razvojno-odgovorno shemo celotne severovzhodne slovenske regije. V nadgradnji tega pa so bile predstavitve usmerjene predvsem v različne okoljevarstvene probleme. Če samo navedemo nekaj najbolj  aktualnih; agroekološka problematika  pridelave hrane na ekološko sprejemljiv način, problematika onesnaževanja okolja skozi prizmo odpadne hrane, pereča vprašanja segrevanja našega planeta, novi – alternativni ekološki gradbeni materiali, umeščenosti ekoloških vsebin v edukacijski prostor na vseh ravneh izobraževalne vertikale, interaktivni odnosi relacije socialno–ekonomskega razvoja in okoljskih izzivov, primeri dobre pedagoške  prakse o obravnavi ekoloških vsebin, ipd.  

Predstavljena stališča in prikazana problematika je bila kvalitetno posredovana s strani raziskovalcev in številnih strokovnjakov, ki profesionalno delujejo na številnih področjih vse od vrtcev, osnovnih, srednjih šol, univerz in tudi gospodarstva.

Na koncu lahko naznanimo, da je sporočilna globina letošnje konference  usmerjena predvsem v dejstvo, da energija, ki jo vlagamo v skrb ohranjanja našega naravnega okolja, ni zanemarljiva. Kljub temu pa so trud in rezultati na tem področju velikokrat dokaj kratkotrajni, saj nas neusmiljen svet kapitala in potrošništva neprestano vračajo v spiralno zanko ponovnega onesnaževanja. Izhajajoč iz tega si naravno okolje v katerem bivamo, nedvomno zasluži večjo in predvsem stalno skrb, ki jo s to konferenco poskušamo promovirati, kar pa ne more biti samo v domeni posameznikov ampak vseh nas.

                                                                                                                                                                                                     Prof. dr. Samo Fošnarič

 

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. "Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada."

 

 

Program konference, potrdilo o mednarodnosti konference in izdana literatura so dostopni tukaj: 

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR