SI EN DE

XVII. mednarodna konferenca EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI od 21. 03. do 25. 03. 2022

RIS Dvorec Rakičan je letos organiziral že XVII. mednarodno konferenco »Ekologija za boljši jutri«, ki je potekala od 21. 03. do 25. 03. 2022 na daljavo preko spletnega on-line webinar orodja ZOOM v organizaciji RIS Dvorca Rakičan. Konferenca je nagovarjala različne strokovnjake, predvsem s področja pedagoške prakse, katerih skupna tematika je okoljska vzgoja in sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja..

Na konferenci so sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Srbije, Bosne in Hercegovine, Španije, Poljske, Grčije,  Azerbajdžana, Pakistana in Bangladeša.

Konferenca je povezala 190 avtorjev iz 11 držav, kar kaže na dobro vpetost konference v mednarodno okolje. Skupno je bilo namreč predstavljenih 181 prispevkov, od tega 5 znanstvenih in 176 strokovnih.

Konferenca se je v svojem vsebinskem obsegu dotaknila več tematskih področij. Prvo področje je bilo povezano s predstavitvami ekoloških vsebin ter trendov v vzgojno-izobraževalnih programih, kjer so številni predavatelji tako iz znanstveno-raziskovalnega kot iz strokovnega vidika predstavili svoja dognanja in razmišljanja na okoljevarstvenem področju ter nakazali pomembnost interdisciplinarnega pristopa na tem edukacijsko-ekološkem polju delovanja. Zanimive razprave so bile v tem segmentu med drugim tudi podkrepljene z veliko izvirnimi primeri dobre prakse. 

Drugo področje konference se je dotaknilo nekaterih aktualnih, trajnostnih izzivov sodobnega sveta. V tem segmentu smo lahko veliko slišali, še posebej v današnji draginji povezani z energetsko krizo, o pomembnosti prehajanja na druge, alternativne vire energije. Ti lahko nedvomno v vsem svojem obsegu pomenijo veliko ekološko razbremenitev. Tukaj lahko poudarimo, da so vse predstavitve so nedvomno tudi jasno izražale.  V tem delu so bile še posebej izpostavljene teme usmerjene v problematiko vplivov podnebnih sprememb na celotno družbo, optimizacijo upravljanja z naravnimi energetskimi viri ter njihovo povezavo z ekonomskimi učinki delovanja znotraj družbe pri nas in tudi v tujini. 

Zadnje, tretje področje konference pa se je dotaknilo problematike agroekologije in ekoturizma. Zanimive znanstvene in strokovne predstavitve prispevkov na teh področjih so nas ponovno usmerile v razmišljanja našega ravnanja s hrano. Pridelava hrane na trajnostno sprejemljiv način in ekološko vzdržni turizem ter težnja k samooskrbi na tem področju sta nedvomno eni od pomembnih prioritet  naše prihodnosti.

Na koncu lahko zaključimo, da je konferenca vsebinsko in sporočilno močno obogatila naša vedenja o ekološko-okoljevarstveni problematiki današnjega časa. Hkrati pa nam je tudi nakazala, da je pot ozaveščanja in prenašanja novih informacij na mlade rodove, kar nakazujejo tudi primeri dobre prakse in interdisciplinarnega povezovanja tista, prava pot.  

Organizacijski odbor mednarodne konference

 

PROGRAM konference je dostopen TUKAJ.

POTRDILO O MEDNARODNOSTI je dostopno TUKAJ.

ZBORNIK STROKOVNIH PRISPEVKOV je dostopen TUKAJ

ZBORNIK RECENZIRANIH POVZETKOV je dostopen TUKAJ

 

 

 

 EKSRP
ESRR